Registrační značky na přání

Jak postupovat při vyřizování značek na přání na registru vozidel?Dnem 1.1.2016 nabývá účinnosti novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích …, ve znění pozdějších předpisů, která zavádí možnost přidělení či rezervace tzv. registračních značek na přání.

Značka na přání se skládá z žadatelem zvolenou kombinací alfanumerických znaků.  V případě auta je značka složená z 8 znaků, pro motocykly je provedena 7 znaky, v případě mopedu se jedná o 5 znaků.Jaké jsou požadavky na značku na přání?

Značka na přání nemůže obsahovat tyto písmena: G, CH, O, Q a W . Značka také musí obsahovat minimálně jedno číslo, nesmí být tedy složena pouze z písmen. Na značku na přání také není možné umístit slova, která jsou hanlivá, rasisticky založená. Nelze ani použít speciální znaky (- * / ? ! § apod.).

Správní poplatek za vydání RZ na přání činí 5 000,- Kč za každou tabulku ( tedy 10 000,- Kč na osobní automobil ) a je splatný po nabytí právní moci vydaného kladného rozhodnutí! Současně je možnost požádat o vydání tabulky s registrační značkou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (nosiče kol), nebo v případě poškození tabulky s RZ.

Příklad značky na přání.

Zda je značka volná zkuste si ověřit zde (neoficiální zdroj).

Lze si značku na přání rezervovat?

Značku lze rezervovat na dobu 6 měsíců – správní poplatek za rezervaci registrační značky na přání činí 500,- Kč.  Na fyzickou nebo právnickou osobu lze v jednom okamžiku mít pouze jednu rezervaci. Pokud v okamžiku podání žádosti o značku na přání nevlastníte žádné vozidlo jediná možnost je značku si rezervovat.

V Praze značky na přání  vyřizuje pouze pracoviště odboru dopravně správních agend v Praze 4, Na Pankráci 1685/17, 19, u přepážek č. 34 – 37.

Žádost o přidělení, rezervaci registrační značky na přání (RZP) je k dispozici na webových stránkách MHMP pod adresou www.praha.eu v rubrice „potřebuji řešit – registr vozidel“ (viz. níže) nebo zde. Žádosti je možno podávat počínaje dnem 4.1.2016.

Pokud jde o tabulku RZ k umístění na nosiče kol a náhradní tabulku za poškozenou, je třeba:

Značky na přání požadované doklady:

  • Velký technický průkaz vozidla
  • Malý technický průkaz ( osvědčení o registraci vozidla )
  • Plná moc stačí neověřená – na zastoupení na registru vozidel *
  • u náhradní tabulky poškozenou tabulku s RZ. Správní poplatek činí 600,- Kč za každou tabulku.

* Plná moc není třeba, pokud se stávající vlastník dostaví osobně.

Při registraci nového vozidla lze postupovat takto:

  1. Přihlásit nové vozidlo na normální RZ a zažádat o značky na přání. Výhodou je, že majitel vozidla může hned s vozidlem jezdit, až obdrží značky na přání, normální RZ za ně vymění.
  2. Zažádat o značky na přání a po jejich vyhotovení vozidlo rovnou přihlásit na RZ na přání. Nevýhodou je, že s vozidlem nelze do té doby jezdit.

V obou případech jsou správní poplatky na osobní automobil 10.000 Kč za značky na přání a 800 Kč za přihlášení vozidla. V případě žádosti o vyřízení RZ na přání na plnou moc tato není třeba ověřená, ověřená plná moc je třeba až při registraci nového vozidla.

Pokud vlastníte více vozidel a na jednom z nich máte značky na přání a na druhém máte normální značky nelze značky na přání na druhé vozidlo převést. Jediná možnost je vozidlo se značkami na přání prodat nebo trvale vyřadit z provozu ( zánik ) a značky poté převést na druhé vozidlo. Nový vlastník prodaného vozidla, při převodu zažádá o přidělení nové registrační značky.

Jaké máte možnosti při prodeji vozidla se značkami na přání

  1. původní majitel si přidělené registrační značky na přání chce ponechat a požádá registr vozidel o jejich přidělení na jiné své vozidlo (popř. si je rezervuje), potom značka na přání na vozidle nezůstane a to dostane přiděleno běžnou značku.
  2. původní majitel nemá zájem o to přenést si značky na přání na své jiné vozidlo, zůstanou tedy na vozidle, na kterém byly.

Pokud nevlastníte žádný vůz ale značky si chcete ponechat – rezervace již přidělených značek na přání

Při změně vlastníka, provozovatele, zániku, vyřazení vozidla z provozu nebo vývozu silničního vozidla – registrační značky na přání lze  rezervovat (uložit na úřadě ) na dobu 3 měsíců správní poplatek  – 300,- Kč. Po třech měsících uložení na úřadě značky zanikají.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.