Registrační značky na přání

Jak postupovat při vyřizování značek na přání na registru vozidel?


Jsou třeba tři návštěvy na registru vozidel. Žádost podáváme na úřad ihned, po schválení vzhledu SPZ jsou značky většinou k vyzvednutí do 1-2 týdnů.


Dnem 1.1.2016 nabývá účinnosti novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích …, ve znění pozdějších předpisů, která zavádí možnost přidělení či rezervace tzv. registračních značek na přání.

Značka na přání se skládá z žadatelem zvolenou kombinací alfanumerických znaků.  V případě auta je značka složená z 8 znaků, pro motocykly je provedena 7 znaky, v případě mopedu se jedná o 5 znaků.


Zajistíme registrační značky na přání

Nemůžete si sami zařídit registrační značky na přání? Vše za Vás na registru vozidel zařídíme.


Jaké jsou požadavky na značku na přání?

Značka na přání nemůže obsahovat tyto písmena: G, CH, O, Q a W . Značka také musí obsahovat minimálně jedno číslo, nesmí být tedy složena pouze z písmen. Na značku na přání také není možné umístit slova, která jsou hanlivá, rasisticky založená. Nelze ani použít speciální znaky (- * / ? ! § apod.).

Správní poplatek za vydání RZ na přání činí 5 000,- Kč za každou tabulku ( tedy 10 000,- Kč na osobní automobil ) a je splatný po nabytí právní moci vydaného kladného rozhodnutí! Současně je možnost požádat o vydání tabulky s registrační značkou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (nosiče kol), nebo v případě poškození tabulky s RZ.

Příklad značky na přání.

Zda je značka volná zkuste si ověřit zde (neoficiální zdroj).

Lze si značku na přání rezervovat?

Značku lze rezervovat na dobu 6 měsíců – správní poplatek za rezervaci registrační značky na přání činí 500,- Kč.  Na fyzickou nebo právnickou osobu lze v jednom okamžiku mít pouze jednu rezervaci. Pokud v okamžiku podání žádosti o značku na přání nevlastníte žádné vozidlo jediná možnost je značku si rezervovat.

Je třeba si rozmyslet na koho rezervaci provést. Rezervaci značky na přání nelze provést na jednu osobu (firmu) a vydat na jinou osobu (firmu) – např. nelze provést rezervaci na pana Nováka a chtít značky umístit na vozidlo, které vlastní firma Instalatér Novák s.r.o. i když je stejný jednatel. V takovém případě je potřeba počkat až rezervace po 6 měsících propadne a až poté lze znovu o značku na přání zažádat.

V Praze značky na přání  vyřizuje pouze pracoviště odboru dopravně správních agend v Praze 4, Na Pankráci 1685/17, 19, u přepážek č. 34 – 37.

Žádost o přidělení, rezervaci registrační značky na přání (RZP) je k dispozici na webových stránkách MHMP pod adresou www.praha.eu v rubrice „potřebuji řešit – registr vozidel” (viz. níže) nebo zde. Žádosti je možno podávat počínaje dnem 4.1.2016.

Jak probíhá vydání značek na přání

Na většině úřadů včetně Prahy, je třeba třikrát navštívit úřad.

Nejprve se podává žádost o značky na přání. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení, kdy se úřad vyjádří zda lze značku možno vydat. Dostanete písemné vyjádření – úřad má na to 30 dní, ale většinou odpovídá do týdne. V písemném vyjádření, pokud je kladná dostanete výzvu, že máte uhradit poplatek za značku na přání. Dále je třeba vzdát se odvolání, aby rozhodní nabylo právní moci. Když značku na přání uhradíte, úřad zadá značku do výroby a po 15. dnech je značka k vyzvednutí. Při vyzvednutí značky na přání se odevzdávají původní značky.

Nechcete jít třikrát na úřad pro vyřízení značek na přání? Potřebujete značku rychleji. Můžete se obrátit na naši firmu, rádi za Vás frontu vystojíme (tel: 735 549 582).

Značky na přání požadované doklady:

  • Velký technický průkaz vozidla
  • Malý technický průkaz ( osvědčení o registraci vozidla )
  • Plná moc stačí neověřená – na zastoupení na registru vozidel *
  • Při vyzvednutí značky na přání ještě původní registrační značku

* Plná moc není třeba, pokud se stávající vlastník dostaví osobně.

Při registraci nového vozidla lze postupovat takto:

  1. Přihlásit nové vozidlo na normální RZ a zažádat o značky na přání. Výhodou je, že majitel vozidla může hned s vozidlem jezdit, až obdrží značky na přání, normální RZ za ně vymění.
  2. Zažádat o značky na přání a po jejich vyhotovení vozidlo rovnou přihlásit na RZ na přání. Nevýhodou je, že s vozidlem nelze do té doby jezdit.

V obou případech jsou správní poplatky na osobní automobil 10.000 Kč za značky na přání a 800 Kč za přihlášení vozidla. V případě žádosti o vyřízení RZ na přání na plnou moc tato není třeba ověřená, ověřená plná moc je třeba až při registraci nového vozidla.

Pokud vlastníte více vozidel a na jednom z nich máte značky na přání a na druhém máte normální značky nelze značky na přání na druhé vozidlo převést. Jediná možnost je vozidlo se značkami na přání prodat nebo trvale vyřadit z provozu ( zánik ) a značky poté převést na druhé vozidlo. Nový vlastník prodaného vozidla, při převodu zažádá o přidělení nové registrační značky.

Jaké máte možnosti při prodeji vozidla se značkami na přání

  1. původní majitel si přidělené registrační značky na přání chce ponechat a požádá registr vozidel o jejich přidělení na jiné své vozidlo (popř. si je rezervuje), potom značka na přání na vozidle při převodu na nového majitele nezůstane a to dostane přiděleno běžnou značku.
  2. původní majitel nemá zájem o to přenést si značky na přání na své jiné vozidlo, zůstanou tedy na vozidle, na kterém byly.

Rezervace již přidělených značek na přání – uložení značek na přání do depozitu

Při změně vlastníka, provozovatele, zániku, vyřazení vozidla z provozu nebo vývozu silničního vozidla – registrační značky na přání lze  rezervovat (uložit na úřadě ) na dobu 6 měsíců správní poplatek  – 300,- Kč. Po šesti měsících uložení na úřadě značky zanikají.

Značky na přání a značka na nosič kol

Při podání žádosti značky na přání lze zažádat o značku na nosič kol. O značku na nosič kol k značce na přání lze zažádat i dodatečně. V obou případech je správní poplatek 600 Kč. Více viz zde.

Poškozená značka na přání

Pokud máte poškozenou značku na přání, lze zažádat o výrobu duplikátu. Výroba trvá cca 8 – 15 dní a při převzetí nově vyrobené značky se odevzdává poškozená značka. Více viz zde.

Ztracená značka na přání

Při ztrátě značky bohužel nelze vyrobit novou značku a je třeba zažádat o jiné registrační značky. Je to z toho důvodu, že by mohlo dojít k jejímu zneužití. Více viz zde.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.