Změna vlastníka v TP z IČ na RČ

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou své vozidlo převést na své rodné číslo a opačně pouze změnou. Nejedná se tedy o převod vozidla.

Formuláře

Pro změnu se vypisuje formulář změny a není třeba dokládat žádné další doklady. 

Pokud má živnostník jiné sídlo podnikání než trvalé bydliště je třeba ještě provést změnu adresy. 

V případě právnických osob převod změnou není možný – jedná se o klasický převod vozidla a to i když je vlastník jediným jednatelem.

Převod z IČ na RČ – potřebné doklady:

  • Originál velkého technického průkazu TP
  • Originál malého technického průkazu ORV
  • Podepsaná plná moc – není třeba ověřená *
  • Platí se správní poplatek 50 kč

* Ověřená plná moc není třeba, pokud se stávající vlastník dostaví osobně.

Plná moc ke stažení na zastoupení na registru vozidel.