Zápis leasingu nového vozidla

Auto na leasing

Leasingová společnost u auta na leasing se do technického průkazu zapisuje jako vlastník, Vy jako provozovatel. Leasingové společnosti většinou plnou moc posílají do datových schránek, je proto třeba vědět číslo jednací a na který registr vozidel plnou moc zaslali.


Pokud zapomenete zapsat leasingovou společnost jako vlastníka, je třeba provést evidenční prohlídku na STK a až poté provést opravu na registru vozidel. Neexistuje možnost úřední opravy, leasingová společnost se zapíše do druhé kolonky ve velkém technickém průkazu.

Přihlášení nového vozidla – potřebné doklady:

  • Originál  velkého technického průkazu (čistopis) nebo COC list
  • Originál plné moci od leasingové společnosti (zůstává ve spisu na úřadě), tato plná moc musí mít úředně ověřený podpis – může být zaslána do datových schránek úřadu
  • Úředně ověřený originál plné moci od provozovatele*
  • Kopie faktury, případně kupní smlouvy
  • Originál povinné ručení (zelená karta)

Jiné doklady od kupujícího

  • Lékaři – doklad o přidělení IČ z lékařské komory, advokáti – advokátní komory a pod.
  • Cizinec – ofocené povolení k pobytu. Bez povolení k pobytu nelze vozidlo na cizího státního příslušníka přihlásit a to i když má pronajatý byt, ale nemá povolení k pobytu.

* Ověřená plná moc není třeba, pokud se provozovatel dostaví osobně.

Plná moc ke stažení na zastoupení na registru vozidel.