Zápis leasingu nového vozidla

Auto na leasing

Leasingová společnost u auta na leasing se do technického průkazu zapisuje jako vlastník, Vy jako provozovatel. Leasingové společnosti většinou plnou moc posílají do datových schránek registru, je proto třeba vědět číslo datové zprávy a na který registr vozidel plnou moc zaslali. Provozovatel může zplnomocnit třetí osobu na základě ověřené plné moci aby ho na úřadě zastoupila.


Zajistíme zápis leasingu nového vozidla

Nemůžete si sami zařídit registraci nového vozu? Vše za Vás na registru vozidel zařídíme..Pokud zapomenete zapsat leasingovou společnost jako vlastníka, je třeba provést evidenční prohlídku na STK a až poté provést opravu na registru vozidel. Neexistuje možnost úřední opravy, leasingová společnost se zapíše do druhé kolonky ve velkém technickém průkazu.

Formuláře

Vypisuje se ” Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel ” leasingová společnost jako vlastník nájemce jako provozovatel.


Přihlášení nového vozidla – potřebné doklady:

  • COC list nebo originál  velkého technického průkazu (čistopis) pokud již byl vydán
  • Originál plné moci od leasingové společnosti (zůstává ve spisu na úřadě), tato plná moc musí mít úředně ověřený podpis – může být zaslána do datových schránek úřadu
  • Originál povinné ručení (zelená karta)
  • Kopie faktury, případně kupní smlouvy
  • Úředně ověřený originál plné moci od nového pronajímatele *

Jiné doklady od kupujícího

  • Lékaři – doklad o přidělení IČ z lékařské komory, advokáti – advokátní komory a pod.
  • Cizinec – ofocené povolení k pobytu. Bez povolení k pobytu nelze vozidlo na cizího státního příslušníka přihlásit a to i když má pronajatý byt, ale nemá povolení k pobytu.

* Ověřená plná moc není třeba, pokud se provozovatel dostaví osobně.

Plná moc ke stažení na zastoupení na registru vozidel.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.