Ztráta (odcizení, poškození) dokladů – duplikáty

Ztráta nebo odcizení dokladu k vozidlu je jistě nepříjemná věc. Se zajištěním duplikátu dokladů by jste se však neměli otálet aby někdo doklad nezneužil. Hlavně v případě, že nemáte v úmyslu ztrátu hlásit Policii ČR. Pokud jste ztratili malý technický průkaz ORV policejní hlídka nikdy nespí 🙂 .

Ztráta obou technických dokladů

Pokud ztratíte oba doklady velký i malý technický průkaz, je dobré mít fotokopii průkazu pro vypsání „Žádosti o vydání nového dokladu k vozidlu“ nebo znát registrační značku a VIN vozidla.

V případě ztráty velkého technického průkazu, nový doklad je označen viditelně jako duplikát. Na novém technickém průkazu příslušný registr vozidel provede záznam o výměně průkazu z důvodu, který jste uvedli v žádosti ( ztráty, odcizení, poškození, zničení ). Vystavením duplikátu technického průkazu se původní doklad stává neplatnými.

Pokud ztrátu dokladu nahlásíte Policii ČR jako odcizení, vždy je třeba při žádosti o nové registrační značky předložit protokol od policie. I v případě odcizení se platí správní poplatek 100 ,-Kč

Ztráta velkého technického průkazu (TP)

Potřebné doklady:

  • Originál malého technického průkazu (ORV)
  • Pokud jste nahlásili odcizení dokladu –  protokol od policie (originál, Vám bude vrácen)
  • Správní poplatek  100,- Kč
  • Podepsaná plná moc – není třeba ověřená (ke stažení) *

*Plná moc není třeba, pokud se vlastník nebo provozovatel dostaví osobně.

Ztráta malého technického průkazu (ORV)

Potřebné doklady:

  • #c1123cOriginál velkého technického průkazu
  • Pokud jste nahlásili odcizení dokladu –  protokol od policie (originál, Vám bude vrácen)
  • Správní poplatek  100,- Kč
  • Podepsaná plná moc – není třeba ověřená (ke stažení) *

*Plná moc není třeba, pokud se vlastník nebo provozovatel dostaví osobně.

Plná moc ke stažení na zastoupení na registru vozidel.