Vývoz vozidla do zahraničí

Vývoz vozidla do zahraničí vždy doporučujeme s dobou platnosti na 3 měsíce. Zjistěte přesnou adresu, osobní údaje osoby na koho se vozidlo vyváží, v případě firmy přesný název firmy, sídlo firmy, IČO (ideálně výpis). V obou případech nejsou třeba žádné doklady ani plné moci od nového vlastníka. Jakmile se vozidlo papírově vyveze nelze již provádět změny osoby / firmy na koho se vozidlo vyváží.

Pokud chcete vyvést do zahraničí vozidlo, které je dočasně uloženo do depozitu, je třeba nejprve provést ukončení vyřazení vozidla ( vozidlo musí mít platnou technickou prohlídku ), následně lze zažádat o vývoz vozidla do zahraničí.

Pokud vozidlo pojede do zahraničí po vlastní ose je třeba platné povinné ručení a platná technickou prohlídku.

Formuláře

Na registru vozidel se vypisuje formulář „Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz“. Po provedení zápisu dostanete plechové registrační značky na vývoz a do velkého technického průkazu se provede zápis, že vozidlo bylo vyvezeno s adresou nového majitele. Dostanete nový malý technický průkaz ( osvědčení o registraci ) již s údaji nového majitele a omezenou dobou platnosti.

Vývoz vozidla do zahraničí – potřebné doklady:

  • Originál malého technického průkazu
  • Originál velkého technického průkazu
  • Registrační značky RZ
  • Evidenční kontrola – platí 30 dnů
  • Podepsaná plná moc – stačí neověřená*
  • Kompletní údaje na koho se bude vozidlo vyvážet (Jméno, Přímení, adresa a RČ nebo název firmy, sídlo a IČ)
  • Pokud je majitel vozidla cizinec – ofocené povolení k pobytu 

*Plná moc není třeba, pokud se stávající vlastník nebo nový vlastník dostaví osobně.

Plná moc ke stažení na zastoupení na registru vozidel.