Přepis vozidla dědictví

Převod vozidla nabytého dědictvím

Vozidlo nabyté v dědickém řízení na základě rozhodnutí soudu (resp. soudního notáře), je vždy třeba přihlásit na dědice a to i v případě následného prodeje vozidla. Dle zákona může být v technickém průkazu zapsán pouze jeden vlastník vozidla, případně lze druhého dědice zapsat jako provozovatele.

Pokud vozidlo dědí více dědiců a nechcete jít spolu na úřad, je třeba ověřená plná moc od spoludědiců, na které je stanoveno kdo bude provozovatel a kdo vlastník nebo jen vlastník.

Vozidlo by se mělo přehlásit dle zákona na nového majitele do 10 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o dědictví. Přímý dědic je osvobozen od případné platby EKO poplatku a neplatí ani správní poplatek 800 Kč. Při dalším prodeji vozidla již nový majitel případný EKO poplatek plně hradí. Vyřízení převodu vozidla může proběhnout na kterémkoliv registru vozidel v ČR.


Nechcete stát frontu na úřadě? Vše za Vás na registru vozidel zařídíme.


Formuláře

Zapsat dědictví vozidla můžete na kterémkoliv registru vozidel. Pro převod se vyplní formulář “Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla”.

Chybějící doklady

V případě, že není k dispozici některý z dokladů vozidla ( velký technický průkaz nebo malý technický průkaz), dědic platí správní poplatek 500 Kč za vystavení duplikátu každého ztraceného dokladu.

Velký i malý technický průkaz budete potřebovat při evidenční nebo technické prohlídce na STK, která je potřeba pro převod vozidla z dědictví. Prohlídka na STK pro přepis není třeba pokud od poslední prohlídky neuběhl více než 1 rok.

Pojištění

Pojištění je vázané na vozidlo a ne na osobu. Pokud tedy vlastník vozidla zemře, povinné ručení platí dál. Dle zákona musí být povinné ručení uzavřené na každé registrované vozidlo.

Nepojízdné vozidlo

Pokud je vozidlo které je předmětem dědictví nepojízdné a technická nebo evidenční kontrola je starší než 1 rok, je třeba ho nějakým způsobem dopravit na STK na evidenční kontrolu nebo technickou prohlídku. Na základě evidenční nebo technické prohlídky lze již vozidlo přepsat.

Trvalé vyřazení vozidla z dědictví – zánik vozidla

Další možností je vozidlo nechat ekologicky zlikvidovat. Firmy které se zabývají sběrem a ekologickou likvidací si pro vozidlo přijedou a na vlastní náklady vozidlo zlikvidují. Pozor !!! Firma musí mít oprávnění vozidlo ekologicky zlikvidovat a musí Vám předat „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraku“ nebo-li „Protokol o ekologické likvidaci vozidla“ ( registrační značky Vám zůstávají ). Dnes už neexistuje prodej vozidla na náhradní díly a bez protokolu o ekologické likvidaci vozidlo nelze trvale odhlásit z provozu a znamená to platit dále povinné ručení.

Na úřadě následně vozidlo převedou na dědice i bez evidenční prohlídky a poté vozidlo trvale odhlásí z provozu. K úkonu tedy bude stačit protokol o ekologické likvidaci, zbývající značky, technické průkazy a originál dědického řízení.

Přepis vozidla dědictví – potřebné doklady:

  • Originál  velkého technického průkazu TP
  • Originál malého technického průkazu (ORV, dříve OTP)
  • Originál povinného ručení – zelená karta (prokazující aktuální pojištění vozidla)
  • Rozhodnutí o dědictví, které již nabylo právní moci – originál, nebo ověřená kopie
  • Úředně ověřený originál plné moci od dědice *
  • Evidenční kontrola  –  platí 1 rok

* Ověřená plná moc není třeba, pokud se nový vlastník dostaví osobně.

Plná moc ke stažení na zastoupení na registru vozidel.

Uložení vozidla do depozitu – dědictví ještě nenabylo právní moci

Pokud ještě nebylo vypořádáno dědické řízení a nechcete zbytečně platit za vozidlo povinné ručení lze vozidlo uložit depozitu. K uložení SPZ do depozitu je třeba předložit úmrtní list, velký a malý technický průkaz a registrační značky. Vozidlo je třeba po dobu uložení umístit na vlastní pozemek ( více o uložení do depozitu zde ).

Témata článku: převod vozidla dědictví, trvalé vyřazení zděděného vozidla, EKO poplatek

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.