Přepis vozidla dědictví

Převod vozidla nabytého dědictvím

Vozidlo nabyté v dědickém řízení na základě rozhodnutí soudu (resp. soudního notáře), je vždy třeba přihlásit na dědice a to i v případě následného prodeje vozidla. Dle zákona může být v technickém průkazu zapsán pouze jeden vlastník vozidla, případně lze druhého dědice zapsat jako provozovatele.

Pokud vozidlo dědí více dědiců a nechcete jít spolu na úřad, je třeba ověřená plná moc od spoludědiců na které je stanoveno kdo bude provozovatel a kdo vlastník nebo jen vlastník.

Vozidlo by se mělo přehlásit dle zákona na nového majitele do 10 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o dědictví. Přímý dědic je osvobozen od případné platby EKO poplatku a neplatí ani správní poplatek 800 Kč. Při dalším prodeji vozidla již nový majitel případný EKO poplatek plně hradí.Formuláře

Zapsat dědictví vozidla můžete na kterémkoliv registru vozidel. Pro převod se vyplní formulář „Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla“.

Chybějící doklady

V případě, že není k dispozici některý z dokladů vozidla ( velký technický průkaz nebo malý technický průkaz), dědic neplatí ani správní poplatek za vystavení duplikátu ztracených dokladů. Vyřízení převodu vozidla může proběhnout na kterémkoliv úřadu v ČR.

Pojištění

Pojištění je vázané na vozidlo a ne na osobu. Pokud tedy vlastník vozidla zemře, povinné ručení platí dál. Dle zákona musí být povinné ručení uzavřené na každé registrované vozidlo.

Nepojízdné vozidlo

Pokud je vozidlo které je předmětem dědictví nepojízdné je třeba ho nějakým způsobem dopravit na STK na evidenční kontrolu nebo technickou prohlídku. Na základě evidenční nebo technické prohlídky lze již vozidlo přepsat.

Trvalé vyřazení vozidla z dědictví – zánik vozidla

Další možností je vozidlo nechat ekologicky zlikvidovat. Firmy které se zabývají sběrem a ekologickou likvidací si pro vozidlo přijedou a na vlastní náklady vozidlo zlikvidují. Pozor !!! Firma musí mít oprávnění vozidlo ekologicky zlikvidovat a musí Vám předat „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraku“ nebo-li „Protokol o ekologické likvidaci vozidla“ ( registrační značky Vám zůstávají ). Dnes už neexistuje prodej vozidla na náhradní díly a bez protokolu o ekologické likvidaci vozidlo nelze trvale odhlásit z provozu a znamená to platit dále povinné ručení.

Na úřadě následně vozidlo převedou na dědice i bez evidenční prohlídky a poté vozidlo trvale odhlásí z provozu. K úkonu tedy bude stačit protokol o ekologické likvidaci, zbývající značky, technické průkazy a originál dědického řízení.

Přepis vozidla dědictví – potřebné doklady:

  • Originál  velkého technického průkazu TP
  • Originál malého technického průkazu (ORV, dříve OTP)
  • Originál povinného ručení – zelená karta (prokazující aktuální pojištění vozidla)
  • Rozhodnutí o dědictví, které již nabylo právní moci – originál, nebo ověřená kopie
  • Úředně ověřený originál plné moci od dědice *
  • Evidenční kontrola  –  platí pouze 30 dní

* Ověřená plná moc není třeba, pokud se nový vlastník dostaví osobně.

Plná moc ke stažení na zastoupení na registru vozidel.

Témata článku: převod vozidla dědictví, trvalé vyřazení zděděného vozidla, EKO poplatek