Změna barvy vozidla


Potřebné doklady:

  • Originál velkého technického průkazu TP
  • Originál malého technického průkazu ORV
  • Správní poplatek 50,-

V případě, že budete chtít zastoupit na úřadě potřebuji od Vás ještě podepsanou  plnou moc.