Depozit – vyřazení vozidla

Značky do depozitu (dočasné vyřazení vozidla)

SPZ do depozitu na registru vozidel jak na to? Uložit vozidlo do depozitu (vyřadit silniční vozidlo z provozu)  můžete na jak dlouho potřebujete, ale pokud doba uložení přesáhne 12 po sobě následujících kalendářních měsíců je třeba na registru vozidel nahlásit, kde je vozidlo uloženo. Vozidlo je třeba umístit na soukromý pozemek a po dobu uložení můžete zrušit platbu povinného ručení. Na úřadě zůstávají uloženy značky a malý technický průkaz.

Vyzvednutí značek z depozitu

Pro vyzvednutí vozidla z depozitu (ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu)  je třeba platná technická a uzavřít nové povinné ručení. Pokud prošla technická, je třeba udělat novou technickou prohlídku tzn. dopravit vozidlo na valníku na stanici technické kontroly.

Vyzvednout vozidlo z depozitu lze jen na registru vozidel, kde jsou značky uloženy.

Formuláře

Pro uložení značek do depozitu a pro vyzvednutí značek z depozitu se vypisuje formulář „Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu„.

SPZ do depozitu – potřebné doklady:

  • Originál velkého technického průkazu
  • Originál malého technického průkazu
  • Registrační značky
  • Podepsaná plná moc – není třeba ověřená (ke stažení) *
  • Pro uložení se platí  správní poplatek 200 Kč

Vyzvednutí značek z depozitu – potřebné doklady

  • originál velkého technického průkazu
  • platná zelená karta
  • Podepsaná plná moc – není třeba ověřená (ke stažení) *
  • je třeba platná STK
  • pro vyzvednutí značek z depozitu se neplatí žádný správní poplatek

*Plná moc není třeba, pokud se stávající vlastník dostaví osobně.

Plná moc ke stažení na zastoupení na registru vozidel.