Depozit – vyřazení vozidla

Značky do depozitu (dočasné vyřazení vozidla)

Uložit SPZ do depozitu na registru vozidel jak na to? Uložit vozidlo do depozitu (vyřadit silniční vozidlo z provozu)  můžete na jak dlouho potřebujete, ale pokud doba uložení přesáhne 12 po sobě následujících kalendářních měsíců je třeba na registru vozidel nahlásit, kde je vozidlo uloženo. Vozidlo je třeba umístit na soukromý pozemek a po dobu uložení můžete zrušit platbu povinného ručení. Na úřadě zůstávají uloženy značky a malý technický průkaz.

Doporučujeme dobře si rozmyslet na jak dlouho vozidlo budete chtít uložit do depozitu aby vám neprošla technická prohlídka. Jinak by jste museli po ukončení vyřazení vozidla z provozu dopravit vozidlo na technickou prohlídku na valníku.

Depozit – zachování stávajících značek

Od 1.3.2023 se podle novely zákona v případě ukončení vyřazení vozidla z provozu, které trvalo více než 3 roky, vozidlu přidělí nová registrační značka. Registry vozidel nebudou muset přechovávat registrační značky po neomezeně dlouhou dobu a značky po třech letech skartují. Při ukončení vyřazení vozidla z provozu bude vydán nový malý technický průkaz.

Pokud si však bude vlastník vozidla chtít ponechat původní tabulky s registrační značkou, bude o to moct před uplynutím této lhůty požádat. Zachování registračních značek je zpoplatněno správním poplatkem 200 Kč a o zachování stávající RZ lze zažádat rovnou při uložení do depozitu.

Značky do depozitu při dědictví

Budete dědit vozidlo, ale ještě nemáte vypořádané dědictví? Nechcete zbytečně platit povinné ručení než nabude dědické řízení právní moci? Vozidlo lze uložit do depozitu na základě úmrtního listu, který se předloží na registru vozidel.


Zajistíme vyřazení vozidla zprovozu

Nemůžete si sami zařídit uložení nebo vyzvednutí vozidla z depozitu? Vše za Vás na registru vozidel zařídíme.


Vyzvednutí značek z depozitu

Ukončení vyřazení vozidla z provozu

Od 1.3. 2023 stačí pro vyzvednutí vozidla z depozitu pouze platné pojištění vozidla – předkládá se zelená karta a velký technický průkaz. Nemusí být tedy platná technická kontrola TK. Při uložení vozidla do depozitu většina majitelů ruší pojištění vozidla, takže je třeba pro vyzvednutí značek uzavřít nové pojištění.

Pokud ukládáte vozidlo do depozitu pouze pro změnu pojistky, pro ukončení vyřazení vozidla z provozu, by jste měli již předložit novou platnou zelenou kartu. Vozidlo nelze vyzvednout z depozitu dříve než začne platit pojištění.

Pokud vozidlu během uložení značek do depozitu prošla technická, měla by se po vyzvednutí značek udělat nová technická prohlídka tzn. dopravit vozidlo na valníku na stanici technické kontroly, protože takové vozidlo není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích.

Vyzvednout vozidlo z depozitu lze jen na registru vozidel, kde jsou značky uloženy.

Formuláře

Pro uložení značek do depozitu a pro vyzvednutí značek z depozitu se vypisuje formulář “Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu“.

SPZ do depozitu – potřebné doklady:

  • Originál velkého technického průkazu
  • Originál malého technického průkazu
  • Registrační značky
  • Podepsaná plná moc – není třeba ověřená ( ke stažení ) *
  • Pro uložení se platí  správní poplatek 200 Kč

Vyzvednutí značek z depozitu – potřebné doklady

  • originál velkého technického průkazu
  • platná zelená karta
  • Podepsaná plná moc – není třeba ověřená ( ke stažení ) *
  • pro vyzvednutí značek z depozitu se neplatí žádný správní poplatek

*Plná moc není třeba, pokud se stávající vlastník dostaví osobně.

Plná moc ke stažení na zastoupení na registru vozidel.

Převod vozidla v depozitu

Vozidlo uložené v depozitu lze převést na nového majitele pokud si zajistíte evidenční prohlídku nebo technickou prohlídku ne starší 1 roku. Potřebné doklady pro převod zde. Značky zůstávají v depozitu úřadu, kde byly uloženy a nelze je vyzvednout jinde.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.