Změny v přihlašování vozidel od 1.3. 2023

Byla schválena novela zákona č. 432/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Přehled změn v novele zákona o podmínkách provozu vozidel

  • Evidenční a technická prohlídka platí rok a to i zpětně od vystavení při převodu nebo vývozu
  • Protokol o evidenční prohlídce bude elektronicky – úřady si ho sami najdou v systému
  • Přepis vozu po ukončení leasingu – bude bez evidenční prohlídky
  • Ztráta velkého nebo malého technického průkazu – nově vyšší poplatek 500 Kč
  • Vyzvednutí vozidla z depozitu lze bez platné STK
  • Depozit – je třeba nahlásit zda registrační značky zachovat nebo budou skartovány
  • Registrace nového vozidla bez čistopisu velkého TP na základě COC listu
  • Možnost rezervace RZ nového vozidla 1 měsíc dopředu před registrací
  • Délka úschovy vydané registrační značky na přání 6 měsíců

Evidenční a technická kontrola platí rok pro převod

Při přepisu vozidla bylo doposud nutné doložit evidenční nebo technickou prohlídku ne starší 30 dní. Znamenalo to pokud jste nestihli do 30 dní od evidenční nebo technické prohlídky vozidlo převést, museli jste na prohlídku vozidla na STK znovu. Protokol se předkládal na registru v papírové podobě.

Nově platí evidenční nebo technická prohlídka pro převod vozidla 1 rok a to i zpětně před počátkem účinnosti novely zákona. Např. 1. března 2023 chcete převést vozidlo, na technické prohlídce jste byli 2. března 2022, vozidlo můžete převést. Evidenční kontrola platí 1 rok i pro případ vývozu vozidla do zahraničí.

Protokol o technické (evidenční) prohlídce nemusíte ani dokládat fyzicky na papíře. Registry vozidel totiž mají přístup do systému stanic technických kontrol STK a protokol si sami najdou v elektronické podobě. (více zde)

Prodloužení lhůty platnosti evidenční kontroly neznamená, že máte více času na přepis. Dle zákona máte na přepis vozu od prodeje 10 dní.

Přepis vozu po ukončení leasingu

Ukončení zápisu vlastníka ( výmaz vlastníka )

Doposud bylo nutno pro ukončení leasingu provést převod vozidla tzn. absolvovat evidenční prohlídku nebo použít technickou prohlídku ne starší 30 dní. Na celý úkon se nahlíželo jako na převod vozidla.

Nově se bude jednat jen o zápis změny v TP a evidenční nebo technická prohlídka se nedokládá, není třeba předložit ani zelenou kartu. Pro změnu vlastníka bude stačit doložit velký a malý technický průkaz a ověřenou plnou moc od leasingové společnosti. Správní poplatek je pouze 50Kč. Lhůta pro zápis změny vlastníka dle zákona zůstává stejná – 10 dnů. (více zde)

Pozor při zápisu provozovatele, dopsání leasingu jako vlastníka, zápisu změny provozovatele stále platí, že se jedná o převod vozidla a je potřeba evidenční nebo technická prohlídka a správní poplatek je 800 Kč.

Ztráta velkého nebo malého technického průkazu

Ztráta velkého technického průkazu nebo ztráta malého technického průkazu ORV byla doposud zpoplatněna správním poplatkem 100 Kč.

Nově bude ztráta malého i velkého technického průkazu zpoplatněna částkou 500 Kč. Důvodem jsou hlavně náklady které původní správní poplatek nepokryl a i zneužívání ztráty malého technického průkazu. Pokud doložíte odcizení velkého nebo malého průkazu protokolem od policie správní poplatek je jen 100Kč. (více zde)

Vyzvednutí vozidla z depozitu

Ukončení vyřazení vozidla z provozu

Doposud byla potřeba pro vyzvednutí vozidla z depozitu neboli ukončení vyřazení vozidla, platná technická prohlídka z STK a platné pojištění.

Nově stačí pro vyzvednutí vozidla z depozitu pouze platné pojištění vozidla – předkládá se zelená karta a velký technický průkaz. Při uložení vozidla do depozitu většina majitelů ruší pojištění vozidla, takže je třeba uzavřít nové pojištění. (více zde)

Depozit – zachování stávajících značek

Nově se podle novely zákona v případě ukončení vyřazení vozidla z provozu, které trvalo více než 3 roky, vozidlu přidělí nová registrační značka. Registry vozidel nebudou muset přechovávat registrační značky po neomezeně dlouhou dobu a značky po třech letech skartují. Při ukončení vyřazení vozidla z provozu bude vydán nový malý technický průkaz.

Pokud si však bude vlastník vozidla chtít ponechat původní tabulky s registrační značkou, bude o to moct před uplynutím této lhůty požádat. Zachování registračních značek je zpoplatněno správním poplatkem 200 Kč a o zachování stávající RZ lze zažádat rovnou při uložení do depozitu. (více zde)

Registrace nového vozidla bez čistopisu velkého TP

Při zakoupení nového vozidla již od prodejce neobdržíte čistopis technického průkazu ( pokud již nebyl čistopis vydán ).

Nově budou technické průkazy vydávány výhradně registrem vozidel ( obecními úřady obcí s rozšířenou působností ) při registraci nového vozidla. Od prodejce obdržíte C.O.C list a na jeho základě Vám registr vozidel na počkání vystaví velký technický průkaz k vozidlu. (více zde)

Možnost rezervace RZ nového vozidla

Před podáním žádosti o zápis nového silničního vozidla do registru silničních vozidel nově půjde rezervovat značka dopředu. Registrační značka se sdělí žadateli. Tato možnost je hlavně kvůli dopravcům, který si bude moct vyřídit dopředu všechna potřebná povolení a po zapsání vozidla do registru hned vozidlo používat.

K žádosti o rezervaci RZ je třeba znát VIN vozu nebo, jedná-li se o vozidlo, které nemá VIN, výrobní číslo podvozku vozidla. Vozidlo je třeba do 1 měsíce zaregistrovat a to na stejném registru vozidel jako byla žádost podána, jinak rezervace registrační značky zaniká. Rezervace registrační značky je zpoplatněna správním poplatkem 100 Kč.

Délka úschovy registrační značky na přání

Nově se délka uložení již vydané registrační značky na přání prodlužuje ze 3 měsíců na 6 měsíců. (více zde)

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.