Přihlášení vozidla ze zahraničí

Pro přihlášení vozidla ze zahraničí jsou třeba dvě návštěvy na registru vozidel. Žádost podáváme na úřad ihned, české doklady jsou většinou k vyzvednutí do 2 – 4 dní. 

Převozní značky

Převozní značky určené výhradně k převozu automobilu do místa registrace, mají platnost 10 dní a rozhodně neslouží jako náhrada SPZ. Převozní značka je jen jedna, je vytištěna na zeleném papíře, převozní číslo má 7 znaků a je na něm vyznačena platnost. Značka platí na území ČR a nesmí se sní vycestovat do zahraničí. Značku stačí vylepit za zadní sklo automobilu. Spolu se značkou by měl mít řidič vozidla u sebe původní doklady k vozidlu, doklady o prodeji a platné české povinné ručení.

Evidenční a technická prohlídka

Pokud při koupi vozidla původem z Evropské Unie, Švýcarska aj. obdržíte COC list a vozidlo není starší 4 let, stačí na STK udělat evidenční kontrolu. Pokud je vozidlo starší 4 let a máte COC list třeba udělat technickou prohlídku.

Pokud k vozidlu nemáte COC list nebo vozidlo nepochází z Evropské Unie je třeba udělat dovozovou technickou prohlídku. V některých případech po Vás technik na dopravním inspektorátu může požadovat návod k obsluze vozidla, pokud ho napíší na STK do specifikací dovozové technické.

Na stanici technické kontroly by vám podle dokladů, které jim předložíte měli udělat správnou verzi evidenční nebo technické prohlídky.

Platba DPH dovoz

U vozidla, které má najeto méně než 6.000 km nebo od jeho registrace v zahraničí uběhlo méně než 6 měsíců je třeba zaplatit DPH. Vozidlo tedy zakoupíte v zahraničí bez DPH a v České republice na příslušném finančním úřadě DPH doplatíte.

Formuláře

Pro registraci vozidla ze zahraničí je třeba vyplnit formulář „Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel„.

Přihlášení auta z dovozu potřebné doklady:

  • Originál technické průkazy – odhlášené + COC list (pokud je)
  • Originál povinné ručení (zelená karta)
  • Protokol o technické kontrole, technický protokol – případně evidenční kontrola ( pokud je COC list a vozidlo není starší 4 let)
  • Úředně ověřený originál plné moci od nového vlastníka *
  • Při registraci vozidla se hradí správní poplatek 800 Kč, motocykl  a přívěs do 750 kg – 500 Kč, přívěs nad 750 kg – 700 Kč
  • pokud na sebe registruje vozidlo cizinec – ofocené povolení k pobytu 

* Ověřená plná moc není třeba, pokud se stávající vlastník nebo nový vlastník dostaví osobně.

Plná moc ke stažení na zastoupení na registru vozidel.

Zápis tažného zařízení bez štítku

U vozidla dovezeného ze zahraničí pokud Vám na STK zjistí, že chybí štítek k tažnému zařízení, je třeba poptat u zastoupení vozidla dané značky (Ford, Kia apod.) v ČR zda autorizovaný prodejce vozidlo prodal s tažným zařízením. Informaci je zastoupení vozidla schopno zjistit na základě VIN.

Zastoupení poté vydá prohlášení a pokud je tažné zařízení od autorizovaného prodejce zadá skutečnost do registru STK – CIS. Poté již je možno na registru vozidel tažné zařízení zapsat. Chybějící štítek je třeba sehnat nový do další technické prohlídky. Buď můžete požádat o štítek zastoupení značky a nebo pokud víte jak má vypadat nechat si štítek vyrobit sami.

Dovoz starších vozidel

U starších vozidel, které neplní emisní normy je třeba uhradit Eko poplatek.

Pozor na některá vozidla z východního Německa (NDR) pokud mají stále původní doklady nepůjde přihlásit. Německo po sjednocení měnilo všechny doklady z východního Německa a původní doklady z NDR jsou neplatné.

Dovoz vozidla s pravostranným řízením

Pro schválení způsobilosti pro provoz na českých pozemních komunikacích je potřeba kromě technické prohlídky zařídit schválení od akreditované zkušební laboratoře.