Přihlášení vozidla ze zahraničí

Pro přihlášení vozidla ze zahraničí jsou třeba dvě návštěvy na registru vozidel. Žádost podáváme na úřad ihned, české doklady jsou většinou k vyzvednutí do 2 – 4 dní. 

Doklady k vozidlu

Při prodeji by Vám měl prodejce předat velký a malý technický průkaz k vozidlu. Některé země mají pouze jeden technický průkaz (např. Itálie). Pokud bude některý z technických průkazů chybět nemáte šanci vozidlo v ČR přihlásit.

Prodejce Vám může i předat COC list, což je v podstatě bližší popis vozidla.

Zajistíme přihlášení dovezeného vozidla

Nemůžete si sami zařídit přihlášení dovezeného vozidla? Vše za Vás na registru vozidel zařídíme.

Převozní značky

Zelené převozní značky určené výhradně k převozu automobilu do místa registrace, mají platnost 10 dní a rozhodně neslouží jako náhrada SPZ. Převozní značka je jen jedna, je vytištěna na zeleném papíře, převozní číslo má 7 znaků a je na něm vyznačena platnost. Značka platí na území ČR a nesmí se sní vycestovat do zahraničí. Značku stačí vylepit za zadní sklo automobilu. Spolu se značkou by měl mít řidič vozidla u sebe původní doklady k vozidlu, doklady o prodeji a platné české povinné ručení.

Evidenční a technická prohlídka

Pokud při koupi vozidla původem ze zemí Evropské Unie, Norska, Švýcarska obdržíte COC list a vozidlo není starší 4 let, stačí na STK udělat evidenční kontrolu. Pokud je vozidlo starší 4 let, máte originál COC list, ale nemáte originální protokoly ze zahraniční STK je třeba udělat technickou prohlídku.

Pokud k vozidlu nemáte COC list nebo vozidlo nepochází z Evropské Unie je třeba udělat dovozovou technickou prohlídku. V některých případech po Vás technik na dopravním inspektorátu může požadovat návod k obsluze vozidla, pokud ho napíší na STK do specifikací dovozové technické.

Na stanici technické kontroly by vám podle dokladů, které jim předložíte měli udělat správnou verzi evidenční nebo technické prohlídky.

Nové vozidlo dovoz – platba DPH

Nájezd méně než 6.000 km nebo stáří vozu do 6 měsíců od 1. registrace

U vozidla, které má najeto méně než 6.000 km nebo od jeho registrace v zahraničí uběhlo méně než 6 měsíců je třeba zaplatit DPH. Podle evropského práva se na takové vozidlo nahlíží jako na nové. Pokud máte vozidlo starší třeba 2. roky, ale najeto do 6.000 km, DPH u dovozu je třeba také zaplatit.

Prodejce v zahraničí (EU) upozorněte, že chcete vozidlo registrovat v jiné zemi a DPH by Vám neměl účtovat. V České republice na příslušném finančním úřadě vyplníte Hlášení podle § 19 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a DPH doplatíte. Pro přihlášení na registru vozidel k ostatním dokladům ještě předložíte potvrzené “Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku“. Hlášení pro finanční úřad najdete na tomto odkazu zde.

Pokud Vám prodejce odmítne vystavit fakturu bez DPH, musíte v ČR zaplatit DPH, protože jinak nelze vozidlo na registru vozidel přihlásit. Když vozidlo přihlásíte, je třeba u zahraničního prodejce zažádat o vrácení DPH. Mělo by stačit předložit české doklady k vozidlu, popřípadě doklad o zaplacení DPH, u plátců DPH doklad o registraci k DPH. Prodejce by Vám měl na základě těchto dokladů vystavit opravný doklad a vrátit DPH.

U vozidla se zahraničními doklady zakoupeného od prodejce v ČR stačí na přihlášení předložit fakturu, kde je vyčísleno DPH.

Pojištění vozidla

Před podáním žádosti o registraci vozidla, je třeba vozidlo dočasně pojistit na VIN číslo. Vozidlo nelze registrovat dříve než je platnost pojištění. Po obdržení českých dokladů k vozidlu a registračních značek na pojišťovnu nahlaste registrační značku SPZ, od pojišťovny dostanete novou zelenou kartu s platnou registrační značkou.

Formuláře

Pro registraci vozidla ze zahraničí je třeba vyplnit formulář “Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel“.

Přihlášení auta z dovozu potřebné doklady:

  • Originál technické průkazy – odhlášené + COC list (pokud je)
  • Originál povinné ručení (zelená karta)
  • Protokol o technické kontrole, technický protokol – případně evidenční kontrola ( pokud je COC list a vozidlo není starší 4 let)
  • Úředně ověřený originál plné moci od nového vlastníka *
  • Při registraci vozidla se hradí správní poplatek 800 Kč, motocykl  a přívěs do 750 kg – 500 Kč, přívěs nad 750 kg – 700 Kč
  • pokud na sebe registruje vozidlo cizinec – ofocené povolení k pobytu 

* Ověřená plná moc není třeba, pokud se stávající vlastník nebo nový vlastník dostaví osobně.

Plná moc ke stažení na zastoupení na registru vozidel.

Vozidlo má platnou zahraniční technickou prohlídku

Stačí při dovozu pouze evidenční kontrola?

Stačí pokud od 1. registrace vozidla neuběhlo více jak 4. roky a máte originál COC list.

Nebo vozidlo je starší než 4. roky, máte originální COC list a máte originální protokoly ze zahraniční STK ( ze zemí EU ). V těchto případech lze převzít platnost technické prohlídky. Ve všech ostatních případech je třeba udělat dovozovou technickou prohlídku.

Dovoz starších vozidel z EU

U starších vozidel z EU, které neplní emisní normy je třeba uhradit Eko poplatek.

Pozor na některá vozidla z východního Německa (NDR) pokud mají stále původní doklady nepůjde přihlásit. Německo po sjednocení měnilo všechny doklady z východního Německa a původní doklady z NDR jsou neplatné.

Dovoz starších vozidel mimo EU

Ze zemí mimo Evropskou Unii nelze dovést vozidlo starší 8 let.

Dovoz vozidla s pravostranným řízením

Pro schválení způsobilosti pro provoz na českých pozemních komunikacích je potřeba kromě technické prohlídky zařídit schválení od akreditované zkušební laboratoře – Dekra. Pozor Dekra STK neznamená, že je to akreditovaná zkušební laboratoř.

Dovoz vozu z Anglie

Na vozidlo dovezené z Anglie se pohlíží jako na dovoz mimo EU a nelze tedy dovést vozidlo starší 8 let a je třeba zaplatit clo. Pokud má vozidlo evropskou homologaci není třeba clo doložit a vozidlo lze přihlásit jako jakékoliv jiné vozidlo z EU.

Dovoz vozidla ze Slovenska

Slováci nemají v technickém průkazu uvedený rozchod kol, proto pokud děláte dovozovou STK, je potřeba aby byl rozchod v protokolu z STK uveden.

Registrace dovezeného vozidla na Ukrajince, který má vízum o strpení

Bohužel zaregistrovat vozidlo na cizince ( Ukrajinského občana…), který má vízum o strpení pobytu nelze. Pokud, ale cizinec má zde v ČR zřízené živnostenské oprávnění – má IČ, může zaregistrovat dovezené vozidlo na své IČ.

Dovoz vozidla z Holandska

Poslední dobou se nám stává, že se na nás obracejí zákazníci, kteří chtějí přihlásit vozidlo z Holandska. Mají však pouze technický průkaz jako čipovou kartu (Deel I). Takovéto vozidlo nelze přihlásit, protože k čipové kartě by měl být i papírový technický průkaz (Deel II). Podle směrnice EU totiž platí pokud má nějaký doklad část I a část II., tak je považován za celý jen když jsou obě platné části. V ČR se obě části holandského technického průkazu ukládají do spisu (nevrací se) , NL strana má právo do 6 měsíců zažádat o vrácení dokladů.

Pokud tento technický průkaz nemáte, jsou pouze dvě možnosti: požádat v Holandsku o vydání duplikátu papírového technického průkazu a nebo zažádat Holandskou stranu o vydání povolení přihlášení vozidla v jiném státě. Stránky Nizozemského registru vozidel https://www.rdw.nl/en/ .

Dovoz vozidla z Německa

Při koupi vozidla z Německa by jste měli dostat dva technické průkazy (Teil I a II). Pozor na neplatný technický průkaz – na části II. je napsáno na šikmo ungülting. S neplatným technickým průkazem nelze vozidlo přihlásit.

Dovoz vozidla z Polska

Poláci mají dvě části technického průkazu – Osvědčení o registraci a kartu pojazdu. Karta pojazdu nemusí být pokud není psaná v Osvědčení o registraci.

Dovoz vozu ze Švýcarska a Norska

Norsko ani Švýcarsko nejsou členskými zeměmi Evropské Unie, ale na přihlášení vozu z těchto zemí se nahlíží jako na dovoz ze zemí EU a předkládají se stejné dokumenty jako při dovozu z zemí EU.

Zápis tažného zařízení bez štítku

U vozidla dovezeného ze zahraničí pokud Vám na STK zjistí, že chybí štítek k tažnému zařízení, je třeba poptat u zastoupení vozidla dané značky (Ford, Kia apod.) v ČR zda autorizovaný prodejce vozidlo prodal s tažným zařízením. Informaci je zastoupení vozidla schopno zjistit na základě VIN.

Zastoupení poté vydá prohlášení a pokud je tažné zařízení od autorizovaného prodejce zadá skutečnost do registru STK – CIS. Poté již je možno na registru vozidel tažné zařízení zapsat. Chybějící štítek je třeba sehnat nový do další technické prohlídky. Buď můžete požádat o štítek zastoupení značky a nebo pokud víte jak má vypadat nechat si štítek vyrobit sami.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.