Plná moc přepis vozidla

Na co si dát pozor při vyplňování plné moci?

V plných mocech zásadně neškrtejte!!!! Pro úřad je plná moc ve které je nějaký údaj přeškrtnutý neplatná. Ani nepoužívejte různé korekční tyčinky. Pokud jste již plnou moc ověřili, raději napište správný údaj vedle. Pokud je ale špatně napsané VIN nebo SPZ, raději si nechte ověřit plnou moc znovu. Doklady potřebné pro převod vozu najdete zde.


Zajistíme převod vozidla

Nemůžete si sami zařídit převod vozu? Vše za Vás na registru vozidel zařídíme.


Plná moc přepis vozidla – fyzická osoba

Na plné moci od fyzické osoby vyplňte jméno, adresu a rodné číslo. Cizinec vyplní adresu trvalého pobytu. Nebojte se vyplnit rodné číslo, stejně osoba, které udělujete plnou moc uvidí Vaše rodné číslo na technickém průkazu. Akorát zkomplikujete registru vozidel jak Vás dohledat.

Plná moc přepis vozidla – podnikatel

Právnické osoby vyplní přesný název společnosti, sídlo firmy, jednatele a jeho datum narození. Podle data narození úřad může jednatele ztotožnit. Pokud společnost zastupuje více jednatelů a tito nemohou jednat samostatně je potřeba ověřit podpisy ostatních jednatelů.

Ostatní údaje na plné moci

Zastupování ve věci

zde vyplňte převod vozidla nebo přepis vozidla. Věta odhlášení vozidla je úplně špatně protože polopřevody se již nedělají a registr Vám převod neudělá.

Pokud máte v TP zapsané špatné údaje adresu, sídlo, název společnosti apod. dejte i oprávnění k zastupování změny údajů, protože při přepisu se nejprve mění tyto údaje, až pak se vozidlo převádí na nového majitele.

VIN a SPZ

Pro převod vozidla stačí pouze vyplněná registrační značka, ale pokud je na plné moci samostatná kolonka pro VIN a samostatná kolonka pro SPZ vyplňte i VIN.

Barva vozidla, typ vozidla, model vozidla, rok výroby

jsou zbytečné údaje, které na plné moci nemusí být a můžete v nich jen udělat chybu.

Zplnomocnění třetí osoby

Pokud máte plnou moc na Vás od prodávajícího (kupujícího) k přepisu vozidla a Vy chcete zplnomocnit další osobu, která by vyřídila přepis za Vás musí být na plné moci uvedeno, že může zplnomocnit třetí osobu.

Zmocněnec by měl plnou moc podepsat také.

Ověření plné moci k převodu vozidla

Plnou moc můžete nechat ověřit, kdekoli na poště, městském úřadě, advokáta. Ověření vždy pečlivě zkontrolujte, pokud bude některý údaj špatně je plná moc neplatná.

Plná moc datové schránky

Osoba s elektronickým podpisem může plnou moc poslat do datových schránek úřadu na kterém se převod vozidla bude vyřizovat. Je třeba, zkontrolovat, zda byl dokument elektronicky podepsán a zplnomocněné osobě sdělit podací číslo.

Prázdná plná moc ke stažení

Plná moc pro zastoupení naší společností – předvyplněný zmocnitel zde (klikni)


Převod vozidla potřebné doklady:

  • Originál  velkého technického průkazu
  • Originál malého technického průkazu (ORV, dříve OTP)
  • Úředně ověřený originál plné moci od bývalého vlastníka *
  • Úředně ověřený originál plné moci od nového vlastníka případně provozovatele pokud se bude zapisovat *
  • Evidenční kontrola  –  platí 1 rok
  • Originál povinné ručení (zelená karta)
  • Platí se správní poplatek 800,- Kč

Doklady od kupujícího a prodávajícího

  • Lékaři – doklad o přidělení IČ z lékařské komory, advokáti – advokátní komory a pod.
  • Cizinec – ofocené povolení k pobytu. Bez povolení k pobytu nelze vozidlo na cizího státního příslušníka přihlásit a to i když má pronajatý byt, ale nemá povolení k pobytu.

* Ověřená plná moc není třeba, pokud se stávající vlastník nebo nový vlastník dostaví osobně.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.