Vyřazení vozidla – zánik

Zrušení platby povinného ručení lze až po provedení trvalého vyřazení vozidla, přípojného vozíku z evidence na jakémkoliv registru vozidel. Trvale vyřazené vozidlo již nelze znovu zaregistrovat.

Ztracené doklady

Pokud jste ztratili oba technické průkazy nebo velký technický průkaz k vozidlu (přípojnému vozíku), pro zrušení pojistného pojištění budete potřebovat výpis dat silničního vozidla. Nové doklady se k již zlikvidovanému vozidlu nevydávají. Pro výpis dat se podává „Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel“ – tuto službu nenabízí všechny registry vozidel.

Zánik vozidla – trvalé vyřazení

Pro zápis zániku vozidla dříve trvalé vyřazení z depozitu je třeba vozidlo dopravit do zařízení na sběr autovraků. Je třeba si ohlídat aby organizace, kde likvidaci provádějí, měla udělený příslušný souhlas s nakládáním s odpady. Zde dostanete „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraku“ nebo-li „Protokol o ekologické likvidaci vozidla“. Protokol má vyhláškou ministerstva životního prostředí stanovený jednotný vzor.

Vozidlo na náhradní díly – NE!!!

Pozor na praktiky některých překupníků vozidel !!! Nenechte se přemluvit. Nemůžete prodat vozidlo na náhradní díly, zákon toto neumožňuje. Pokud prodáte vozidlo na náhradní díly, překupník Vám ponechá registrační značky a oba technické průkazy. Protože jste však nedopravili vozidlo na státem schválené vrakoviště a nedostali protokol o ekologické likvidaci, zůstane Vám vozidlo ve vlastnictví napořád a s tím i povinnost platit povinné ručení.

Zápis zániku vozidla – potřebné doklady:

  • Originál velkého technického průkazu
  • Originál malého technického průkazu
  • Registrační značky
  • Protokol o ekologické likvidaci vozidla – originál
  • Podepsaná plná moc ( není třeba ověřená) *

* Plná moc není třeba, pokud se vlastník dostaví osobně.

Plná moc ke stažení na zastoupení na registru vozidel.

Přípojné vozíky – zánik

V případě přívěsného vozíku stačí místo protokolu o ekologické likvidaci čestné prohlášení, které může znít takto:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Majitel …………. přívěsného vozíku (značka) ……….. jej ekologicky zlikvidoval tím, že kovové části odevzdal do sběrného dvoru a dřevěné části spálil. Jsem si vědom všech právních důsledků, pokud by se prokázalo, že se toto čestné prohlášení nezakládá na pravdě.