Vyřazení vozidla z evidence – zánik

Trvalé vyřazení vozidla z evidence nebo přípojného vozíku lze provést na jakémkoliv registru vozidel. Až po vyřazení vozidla z evidence můžete zrušit platbu povinného ručení. Trvale vyřazené vozidlo již nelze znovu zaregistrovat.


Zařídíme trvalé vyřazení vozidla ( vozíku )

Nemůžete si sami zařídit trvalé vyřazení vozidla ( vozíku)? Vše za Vás na registru vozidel zařídíme.


Ekologická likvidace

Pro zápis zániku vozidla dříve trvalé vyřazení z depozitu je třeba vozidlo dopravit do zařízení na sběr autovraků. Je třeba si ohlídat aby organizace, kde likvidaci provádějí, měla udělený příslušný souhlas s nakládáním s odpady. Zde dostanete “Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraku” nebo-li “Protokol o ekologické likvidaci vozidla”. Protokol má vyhláškou ministerstva životního prostředí stanovený jednotný vzor.

Vozidlo na náhradní díly – NE!!!

Pozor na praktiky některých překupníků vozidel !!! Nenechte se přemluvit. Nemůžete prodat vozidlo na náhradní díly, zákon toto neumožňuje. Pokud prodáte vozidlo na náhradní díly, v lepším případě překupník Vám ponechá registrační značky a oba technické průkazy. Protože jste však nedopravili vozidlo na státem schválené vrakoviště a nedostali protokol o ekologické likvidaci, zůstane Vám vozidlo ve vlastnictví napořád a s tím i povinnost platit povinné ručení. Neexistuje ani zánik vozidla v depozitu, pokud by jste papírově uložili značky a malý technický průkaz do depozitu.

Odhlášení vozidla z registru

Vypisuje se formulář ” Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla “.

Ztracené doklady

Pokud jste ztratili oba technické průkazy nebo velký technický průkaz k vozidlu (přípojnému vozíku), pro zrušení pojistného pojištění budete potřebovat výpis dat silničního vozidla. Nové doklady se k již zlikvidovanému vozidlu nevydávají. Pro výpis dat se podává “Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel” – tuto službu nenabízí všechny registry vozidel – v Praze dostanete výpis z dat pouze na pracovišti registru vozidel na Pankráci.

Odhlášení vozidla z registru – potřebné doklady:

  • Originál velkého technického průkazu
  • Originál malého technického průkazu
  • Registrační značky – pokud je máte
  • Protokol o ekologické likvidaci vozidla – originál – podepsaný
  • Podepsaná plná moc – není třeba ověřená ( ke stažení ) *

* Plná moc není třeba, pokud se vlastník dostaví osobně.

Plná moc ke stažení na zastoupení na registru vozidel.


Odhlášení přívěsného vozíku z evidence

Přívěsný vozík nebo obytný přívěs bez motoru nebo návěs není motorové vozidlo a nevztahuje se na něj tedy povinnost ekologické likvidace. V případě odhlášení z evidence přívěsného vozíku stačí místo protokolu o ekologické likvidaci čestné prohlášení.

Čestné prohlášení může znít takto:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Majitel …………. přívěsného vozíku (značka) ……….. jej ekologicky zlikvidoval tím, že kovové části odevzdal do sběrného dvoru a dřevěné části spálil. Jsem si vědom všech právních důsledků, pokud by se prokázalo, že se toto čestné prohlášení nezakládá na pravdě.

Trvalé vyřazení vozidla z dědictví

Trvale vyřazení vozidla které jste zdědili lze udělat i bez evidenční prohlídky. Jen je třeba vozidlo nechat ekologicky zlikvidovat. Od oprávněné firmy obdržíte protokol o ekologické likvidaci. S protokolem a rozhodnutím o dědickém řízení dojdete na registr vozidel kde vozidlo na dědice přepíší a následně trvale vyřadí z provozu. Více informací zde.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.