Ukončení leasingu – přepis vozidla

Při ukončení leasingu je třeba provést změnu vlastníka a jsou tedy třeba stejné doklady jako při převodu vozidla. Leasingové společnosti posílají většinou plné moci do datových schránek příslušného úřadu, je proto třeba zjistit kam plnou moc poslali.

Ukončení leasingu potřebné doklady:

  • Originál  velkého technického průkazu
  • Originál malého technického průkazu (ORV, dříve OTP)
  • Úředně ověřený originál plné moci od leasingové společnosti
  • Úředně ověřený originál plné moci od provozovatele *
  • Evidenční kontrola  –  platí pouze 30 dní
  • Originál povinné ručení (zelená karta)
  • Platí se správní poplatek 800,- Kč

Doklady od kupujícího a prodávajícího

  • Lékaři – doklad o přidělení IČ z lékařské komory, advokáti – advokátní komory a pod.
  • Cizinec – ofocené povolení k pobytu. Bez povolení k pobytu nelze vozidlo na cizího státního příslušníka přihlásit a to i když má pronajatý byt, ale nemá povolení k pobytu.

* Ověřená plná moc není třeba, pokud se stávající provozovatel dostaví osobně.

Plná moc ke stažení na zastoupení na registru vozidel.