Ukončení leasingu – přepis vozidla

Při ukončení leasingu vozidla na registru vozidel je třeba provést změnu vlastníka a jsou tedy třeba stejné doklady jako při převodu vozidla. Leasingové společnosti posílají většinou plné moci do datových schránek příslušného úřadu, je proto třeba předem se dohodnout na který registr vozidel má plnou moc poslat nebo zjistit kam plnou moc poslali. Pro usnadnění vyhledání plné moci v datové schránce na úřadu je dobré vědět číslo datové zprávy.

Pokud přihlašujete vozidlo na firmu, leasingová firma udělí plnou moc jednateli. Jednatel může pověřit osobu, která za něj úkon na registru na základě ověřené plné moci od jednatele vyřídí. Na plné moci od leasingové společnosti je třeba, aby byla napsána věta, že jednatel může zplnomocnit třetí osobu.

Formuláře

Vypisuje se “ Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla “ zaškrtnete políčko změna vlastníka a na druhou stranu formuláře se vypíšete jako vlastník.Ukončení leasingu potřebné doklady:

  • Originál  velkého technického průkazu
  • Originál malého technického průkazu (ORV, dříve OTP)
  • Úředně ověřený originál plné moci od leasingové společnosti
  • Úředně ověřený originál plné moci od provozovatele *
  • Evidenční kontrola  –  platí pouze 30 dní
  • Originál povinné ručení (zelená karta)
  • Platí se správní poplatek 800,- Kč

Doklady od kupujícího a prodávajícího

  • Lékaři – doklad o přidělení IČ z lékařské komory, advokáti – advokátní komory a pod.
  • Cizinec – ofocené povolení k pobytu. Bez povolení k pobytu nelze vozidlo na cizího státního příslušníka přihlásit a to i když má pronajatý byt, ale nemá povolení k pobytu.

* Ověřená plná moc není třeba, pokud se stávající provozovatel dostaví osobně.

Plná moc ke stažení na zastoupení na registru vozidel.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.