Ukončení leasingu

Ukončení zápisu vlastníka ( výmaz vlastníka )

Od 1.3.2023 se jedná jen o zápis změny v TP a evidenční nebo technická prohlídka se nedokládá. Pro změnu vlastníka bude stačit doložit velký a malý technický průkaz, ověřenou plnou moc od leasingové společnosti a platnou zelenou kartu. Správní poplatek je pouze 50 Kč. Lhůta na přepsání vozidla ze zákona zůstává stejná 10 dní.


Nemůžete si sami zařídit převod vozu – ukončení leasingu? Vše za Vás na registru vozidel zařídíme.


Leasingové společnosti posílají pro ukončení leasingu většinou plné moci do datových schránek příslušného úřadu. Je proto třeba předem se dohodnout na který registr vozidel má leasingová společnost plnou moc poslat nebo zjistit kam plnou moc poslali. Pro usnadnění vyhledání plné moci v datové schránce na úřadu je dobré vědět číslo datové zprávy – informaci posílají do emailu nebo do telefonu.

Pokud děláte výmaz vlastnika vozidla za firmu, leasingová firma většinou udělí plnou moc jednateli. Jednatel může pověřit osobu, která za něj úkon na registru na základě ověřené plné moci od jednatele vyřídí. Na plné moci od leasingové společnosti je třeba, aby byla napsána věta, že jednatel může zplnomocnit třetí osobu.

Formuláře

Vypisuje se ” Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla ” zaškrtnete políčko změna vlastníka a na druhou stranu formuláře se stávající provozovatel zapíše jako vlastník.

Ukončení leasingu potřebné doklady:

  • Originál  velkého technického průkazu
  • Originál malého technického průkazu (ORV, dříve OTP)
  • Úředně ověřený originál plné moci od leasingové společnosti
  • Úředně ověřený originál plné moci od provozovatele *
  • Platná zelená karta
  • Platí se správní poplatek 50,- Kč

Pro lepší identifikaci osoby je třeba připravit další doklady od

  • Lékaři – doklad o přidělení IČ z lékařské komory
  • Advokáti – advokátní komory a pod.
  • Cizinci – ofocené povolení k pobytu. Bez povolení k pobytu nelze vozidlo na cizího státního příslušníka přihlásit a to i když má pronajatý byt, ale nemá povolení k pobytu.

* Ověřená plná moc není třeba, pokud se stávající provozovatel dostaví osobně.

Plná moc ke stažení na zastoupení na registru vozidel.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.