Registrace nového vozidla

Registrace nového vozidla – vozidlo lze přihlásit ode dne kdy platí povinné ručení ne dříve. Vozidlo lze přihlásit na kterémkoliv  úřadu s rozšířenou působností v ČR. Nemusíte tedy navštívit registr silničních vozidel v místě trvalého bydliště, v takovém případě obdržíte značky příslušného kraje.

Vozidlo na leasing nebo úvěr

V případě leasingu vlastníkem se stává leasingová společnost a pronajímatel vozidla provozovatelem.

Pokud máte vozidlo na úvěr do technického průkazu se zapisuje kupující. V některých případech přesto úvěrové společnosti vyžadují u úvěru zápis jako majitele úvěrovou společnost ( hlavně u cizinců s přechodným pobytem).

Registrace nového vozidla bez čistopisu velkého technického průkazu

Někteří prodejci vozíků  a motocyklů nedávají při prodeji nového vozidla čistopis velkého technického průkazu, ale pouze COC list (Certificate of conformity). COC list musí splňovat určité náležitosti a ochranné prvky, které prokáží jeho platnost. Pokud tyto ochranné prvky nemá, vozidlo nelze přihlásit.

Pokud jste obdrželi u nového vozidla C.O.C list místo TP,  přihlášení vozidla se pak řeší jako dovoz vozidla (nepředkládá se evidenční ani technická prohlídka)  a přihlášení trvá cca 2-3 dny.

Přihlášení nového vozidla – potřebné doklady:

  • Originál  velkého technického průkazu (čistopis) nebo COC list
  • Pokud je vozidlo na leasing – originál plné moci od leasingové společnosti (zůstává ve spisu na úřadě), tato plná moc musí mít úředně ověřený podpis – může být zaslána do datových schránek úřadu
  • Úředně ověřený originál plné moci od nového vlastníka, popř. pronajímatele je-li odlišný*
  • Kopie faktury, případně kupní smlouvy
  • Originál povinné ručení (zelená karta)

Jiné doklady od kupujícího

  • Lékaři – doklad o přidělení IČ z lékařské komory, advokáti – advokátní komory a pod.
  • Cizinec – ofocené povolení k pobytu. Bez povolení k pobytu nelze vozidlo na cizího státního příslušníka přihlásit a to i když má pronajatý byt, ale nemá povolení k pobytu.

* Ověřená plná moc není třeba, pokud se nový vlastník nebo nový provozovatel dostaví osobně.

Plná moc ke stažení na zastoupení na registru vozidel.