Registrace nového vozidla

Registrace nového vozidla, motocyklu – vozidlo lze přihlásit ode dne kdy platí povinné ručení ne dříve. Vozidlo lze přihlásit na kterémkoliv  úřadu s rozšířenou působností v ČR. Nemusíte tedy navštívit registr silničních vozidel v místě trvalého bydliště, v takovém případě obdržíte značky příslušného kraje.

Pro přihlášení dostanete od prodejce COC list – což je takový bližší popis vozidla a fakturu. Je třeba uzavřít povinné ručení, vytisknout zelenou kartu (dnes již stačí výtisk na běžný bílý papír). S těmito doklady stačí zajít na registr vozidel a vozidlo na Vás přihlásit. Výrobci vozidel údaje o Vašem vozidle zadávají do systému úřadu, takže přihlášení vozu je na počkání.

Velký technický průkaz bez vyplněných údajů vlastníka – tzv. čistopis technického průkazu již prodejce nevystavuje ( pokud již nebyl vystaven), tato agenda se od 1.3. 2023 přesunula na registry vozidel ( obecními úřady obcí s rozšířenou působností ).


Zajistíme registraci nového vozidla

Nechcete stát frontu na úřadě? Vše za Vás na registru vozidel zařídíme.


Přihlášení nového vozidla na leasing nebo úvěr

V případě leasingu vlastníkem se stává leasingová společnost a pronajímatel vozidla provozovatelem.

Pokud máte vozidlo na úvěr do technického průkazu se zapisuje kupující. V některých případech přesto úvěrové společnosti vyžadují u úvěru zápis jako majitele úvěrovou společnost ( hlavně u cizinců s přechodným pobytem).

Pokud zapomenete leasing do technického průkazu zapsat, je třeba zažádat o novou plnou moc od leasingové společnosti na zapsání leasingové společnosti jako vlastníka vozidla. Pokud budete se zapsáním leasingu jako vlastníka otálet, může Vám LS vyměřit pokutu.

Registrace nové čtyřkolky

K některým čtyřkolkám dostanete technický průkaz zvláštního vozidla. V tomto případě dostanete jednu registrační značku velikosti jako na motocykl ale žluté barvy. Pokud je v technickém průkazu napsáno ve specifikaci traktor správní poplatek je 800 Kč.

Zápis tažného zařízení

Pokud jste současně při koupi nového vozu zakoupili i tažné zařízení, postačíte si na registru vozidel s formulářem Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel – na druhou stranu do poznámek napíšete zápis tažného zařízení. Pro zápis je třeba předložit typový list a certifikát od montážní firmy. Na většině registrů vozidel se při zápisu TZ nového vozidla nevybírá správní poplatek.

Pozor někteří výrobci vozidel neumožňují zpětně namontovat tažné zařízení, pokud nekoupíte vozidlo k tomu určené (více zde).

Zápis kol do TP

Pro zápis kol jiných rozměrů nového vozidla než je uvedeno na technickém průkazu je třeba zápis do registru vozidel doložit typovým listem od výrobce. Stejně jako u zápisu tažného zařízení stačí vyplnit pouze formulář pro přihlášení nového vozidla.

Registrace nového přívěsného vozíku, motocyklu

Někteří prodejci přívěsných vozíků  a motocyklů (převážně dovoz z Číny) dávají při prodeji nového vozidla COC list (Certificate of conformity), který není v pořádku. COC list musí splňovat určité náležitosti a ochranné prvky, které prokáží jeho platnost. Pokud tyto ochranné prvky COC list nemá, vozidlo nelze přihlásit, nestačí tedy jen fotokopie.

Pokud u nového vozidla nejsou údaje zadány výrobcem do systému, přihlášení vozidla se pak řeší jako dovoz vozidla (nepředkládá se evidenční ani technická prohlídka)  a přihlášení trvá cca 2-4 dny dle kapacity úřadu.

Rezervace RZ nového vozidla

Před podáním žádosti o zápis nového silničního vozidla do registru silničních vozidel nově půjde rezervovat značka dopředu. Registrační značka se sdělí žadateli. Možnost rezervovat přidělenou značku je hlavně kvůli dopravcům, který si bude moct vyřídit dopředu všechna potřebná povolení a po zapsání vozidla do registru hned vozidlo začít používat.

K žádosti o rezervaci RZ je třeba znát VIN vozu nebo, jedná-li se o vozidlo, které nemá VIN, výrobní číslo podvozku vozidla. Vozidlo je třeba do 1 měsíce zaregistrovat a to na stejném registru vozidel jako byla žádost podána, jinak rezervace registrační značky zaniká. Rezervace registrační značky je zpoplatněna správním poplatkem 100 Kč.


Přihlášení nového vozidla – potřebné doklady:

  • COC list nebo originál  velkého technického průkazu (čistopis) pokud již byl vydán
  • Pokud je vozidlo na leasing – originál plné moci od leasingové společnosti (zůstává ve spisu na úřadě), tato plná moc musí mít úředně ověřený podpis – může být zaslána do datových schránek úřadu
  • Originál povinné ručení (zelená karta)
  • Kopie faktury, případně kupní smlouvy
  • Úředně ověřený originál plné moci od nového vlastníka, popř. pronajímatele je-li odlišný*
  • Správní poplatek motocykl 300 – 500 Kč dle obsahu, auto 800 Kč, přípojný vozík 500-700 Kč dle hmotnosti

Pro lepší identifikaci osoby je třeba připravit další doklady od

  • Lékaři – doklad o přidělení IČ z lékařské komory.
  • Advokáti – advokátní komory a pod.
  • Cizinec – ofocené povolení k pobytu. Bez povolení k pobytu nelze vozidlo na cizího státního příslušníka přihlásit a to i když má pronajatý byt, ale nemá povolení k pobytu.

* Ověřená plná moc není třeba, pokud se nový vlastník nebo nový provozovatel dostaví osobně.

Plná moc ke stažení na zastoupení na registru vozidel.

Otázky:

Mám úplně nové vozidlo jako dárek. Můžu ho prvně zaregistrovat po nějaké době až na obdarovaného?

Pokud se jedná o krátké časové období, tak to jde. Pozor na stále zpřísňující emisní normy, kdy je možno přihlásit vozidlo splňující určitou emisní normu jen do určité doby. Mohlo by se stát, že vozidlo nepůjde po určitém datu přihlásit už NIKDY. Předpisy se neustále zpřísňují a např. EURO 6 má např. normu EU6-BG, EU6-CG, EU6-DG, EU6-AM, EU6-AP a pokud již daná norma po určitém datu neplatí, nelze vozidlo přihlásit.

Mohu přihlásit vozidlo na cizince se zaměstnaneckou kartou?

Ano, můžete pokud se jedná o plastovou kartičku ve tvaru občanského průkazu. Na kartičce bývá uvedeno povolení k pobytu a druh povolení – zaměstnanecká karta. Malý technický průkaz se vydává na dobu platnosti povolení k pobytu a v případě prodloužení povolení k pobytu je třeba osvědčení o registraci prodloužit.

Témata článku: registrace nového vozidla, registrace nového vozíku, registrace motocyklu, registrace nové čtyřkolky, registrace nového vozidla na leasing, zápis tažného zařízení nové vozidlo, zápis kol nové vozidlo

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.