Ztráta, odcizení, výměna, poškození registračních značek SPZ (RZ)

Ztráta registrační značky

Při ztrátě či odcizení registrační značky je vždy třeba značky vyměnit za nové, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Bohužel stejně se postupuje pokud jste ztratili nebo Vám byla odcizena značka na přání. Ztrácíte nárok na vydání duplikátu a buď si necháte přidělit značky nové nebo si můžete znovu zažádat o značky na přání , ale s jinou SPZ a znovu zaplatíte 5.000,- Kč za tabulku.


Zajistíme vystavení nové registrační značky

Nemůžete si sami zařídit vystavení nové značky k vozidlu? Vše za Vás na registru vozidel bez front zařídíme.


Odcizení značek nahlášení policii

Pokud zjistíte, že Vám byly odcizeny registrační značky měli by jste ztrátu značek co nejdříve nahlásit Policii ČR. Je to pro Vás krytí v případě, že někdo Vaše SPZ zneužije např. ke krádeži na benzínové pumpě apod. Pozor, s vozidlem bez registračních značek nesmíte jezdit, vystavujete se pokutě až 10 tis. Kč a zákazu řízení až na jeden rok. Vozidlo by jste měli odstavit a co nejdříve zajít na příslušný registr vozidel. Vozidlo ani nesmí stát na veřejné komunikaci bez registračních značek nebo zůstat neoznačené, proto aspoň napište na papír za sklo registrační číslo vozidla a co nejdříve zajděte na registr vozidel.

Výměna poškozené SPZ

Poškozené značky lze vyměnit za jiné značky s jinou SPZ nebo zažádat o výrobu duplikátu na registru vozidel viz níže v článku.

Výměna SPZ při přepisu

Pokud děláte přepis vozidla nebo již nechcete jezdit na značkách jiného okresu lze značky vyměnit. RZ registrační značky vozidla nemůžete ze zákona měnit z důvodu, že nechcete jezdit na značkách jiného okresu, nebo Prahy, když nemáte Prahu rádi 🙂 – vždy se musí měnit z důvodu: poničení, ztráty, nebo odcizení. Řešení je tedy na žádost nahlásit značky jako poškozené a vyměnit je na registru vozidel v příslušném okrese za nové. Značky nemusíte nějak poškodit, stačí jen v příslušném formuláři zaškrtnout výměna značek z důvodu poškození a při výměně registrační značky odevzdat.

Formuláře

Příslušný registr vozidel Vám na základě formuláře “Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou” vystaví značky nové, změnu zapíše do velkého technického průkazu a vystaví nový malý technický průkaz ORV. Správní poplatek je 450 ,- Kč (automobil) nebo 250,- Kč (motocykl) a to i v případě odcizení značky. Zbývající registrační značky je třeba odevzdat. Při žádosti o nové registrační značky, které jsou nahlášeny policii jako odcizené, je třeba vždy předložit originál protokolu od policie.

Výměna SPZ – potřebné doklady:

 • Originál velkého technického průkazu
 • Originál malého technického průkazu
 • Pokud jste nahlásili odcizení značek –  protokol od policie ( originál, Vám bude vrácen )
 • Zbývající značka
 • Podepsaná plná moc – není třeba ověřená ( ke stažení ) *
 • Na úřadě zaplatíte správní poplatek 450,- (automobil), 250,- Kč (motorka, vozík)

*Plná moc není třeba, pokud se vlastník nebo provozovatel dostaví osobně.

Plná moc ke stažení na zastoupení na registru vozidel.


Poškozená RZ výměna – výroba duplikátu

Máte poškozenou registrační značku např. promáčklou SPZ od koule tažného zařízení? Značka může být i nečitelná z různých důvodů ( stáří, špatná montáž apod. ), policie nebo STK Vás může vyzvat k výměně SPZ. Značku lze vyměnit za novou s jinou číselnou kombinací nebo můžete zažádat o její opětovné vyrobení. Vypisuje se formulář “Žádost o vydání tabulky s registrační značkou” a správní poplatek je 600,- Kč za jednu tabulku (motocykl, automobil, přívěs). Pokud máte vozidlo na leasing není třeba souhlas LS společnosti, ale LS většinou mají velký TP u sebe, takže je třeba nechat si poslat velký technický průkaz na vaši adresu abyste o duplikát RZ mohli zažádat.

Duplikát značky nedostanete hned, musí se vyrobit, čekací doba na značku bývá 14 dní. Poškozenou SPZ je třeba při vyzvednutí nově vyrobené registrační značky odevzdat, nemůžete si ji nechat jako suvenýr. Na Pražském magistrátu můžete zažádat o vyrobení nové již přidělené registrační značky pouze na pracovišti Na Pankráci 17, Praha 4. Některé registry vozidel vám zabaví poškozenou registrační značku hned při podání žádosti o novou, některé až při předání nové vyrobené SPZ ( vymění ji kus za kus).


Pokud nechcete odevzdat poškozenou značku na úřadě dříve než duplikát značky vyrobí a 14 dní být bez vozidla, můžete se na nás obrátit. Vše za Vás vyřídíme, poškozenou značku si převezmeme až když je nová vyrobená a obratem přivezeme novou značku zpět.


Výroba duplikátu SPZ – potřebné doklady:

 • Originál velkého technického průkazu
 • Originál malého technického průkazu
 • Poškozená značka
 • Podepsaná plná moc – není třeba ověřená ( ke stažení ) *
 • Na úřadě zaplatíte správní poplatek 600,- za tabulku

*Plná moc není třeba, pokud se vlastník nebo provozovatel dostaví osobně.


Otázky:

Můžu oficiálně používat registrační značku od firem, které nabízejí výrobu duplikátu aniž by firma vyžadovala velký technický průkaz TP?

Pokud, firma nezajistí výrobu duplikátu poškozené značky přímo na registru vozidel, tak nelze. Značka pak nesplňuje všechny požadavky na ochranné prvky, většinou je plastová, nemá výlisky na známku o technické prohlídce a na STK neprojdete. u003cbru003ePokud je duplikát značky objednaný na registru vozidel, zapíše se tato skutečnost vždy do velkého technického průkazu.

Můžu si zažádat na registru vozidel o výrobu ztracené registrační značky?

Ne, bohužel ztracená registrační značka již vyrobit nelze. Musíte si na registru vozidel zažádat o jinou SPZ.

Pokud dostanu novou registrační značku, můžu si převést platnost dálniční známky ze staré SPZ?

Ano, lze to. Na webu edalnice.cz vyplníte avízo o změně SPZ a zvolíte jakým způsobem chcete o změně SPZ informovat. Jsou možné tyto způsoby: elektronicky, do datové schránky, písemně na adresu. Výměnu SPZ doložíte kopií velkého technického průkazu – přední strany části, kde je vidět původní a nová SPZ a zadní strany, části kde je vidět VIN.

Ztratil jsem značku na nosič kol, lze ji znovu vyrobit?

Bohužel nelze, je potřeba zažádat o nové značky a po výměně značek zažádat o vyrobení značky na nosič kol.

Témata článku: Ztráta registrační značky RZ (SPZ), odcizení RZ, poškození registrační značky výměna, duplikát registrační značky

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.