Zápis tažného zařízení

Montáž tažného zařízení by měli dělat certifikovaní prodejci. Montážní firma ručí za správné provedení práce, zapojení a funkčnost elektropřípojky. K montáži dostanete tzv. typový list, který splňuje několik náležitostí: razítko prodejce s datem prodeje a razítko pověřeného montážního pracoviště s datem montáže. 

Montáž tažného zařízení svépomocí

Pokud se rozhodnete namontovat si tažné zařízení svépomocí nebo v autoservisu bez certifikovaného pověření, je třeba po montáži zajet s vozidlem na STK. Zde Vám zkontrolují správné zapojení tažného zařízení, zda zvolený typ TZ odpovídá použití na vašem automobilu a vystaví protokol pro zápis do technického průkazu. Protokol slouží k zápisu na registru vozidel místo typového listu.

Nedoporučujeme jezdit s nezapsaným tažným zařízením kvůli případné policejní kontrole. Pokud způsobíte tažným zařízením škodu, pojišťovna by se mohla zdráhat uhradit pojistné plnění.

Registrace tažného zařízení na nové vozidlo 

V případě, že přihlašujete zcela nové vozidlo registračních značek není třeba na registru vozidel vyplňovat žádný další formulář a ve formuláři „Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel“ dopište větu zápis tažného zařízení. Protože vozidlo ještě nemá přidělené registrační značky, zkontrolujte jestli je na typovém listu zapsáno VIN vozidla. 

Registrace tažného zařízení na již registrované vozidlo

V případě již registrovaného vozidla na registru vozidel vyplníte formulář „Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“. 

Tažné zařízení se zapisuje do velkého a malého technického průkazu (ORV). V případě již registrovaného vozidla původní osvědčení o registraci (ORV) se skartuje a vystaví se nové.

Třetí značka na nosič kol

Současně se zápisem tažného zařízení můžete zažádat o třetí značku na nosič kol. Vyřízení značky na nosič trvá cca 15. dní a pokud se chystáte s koly na dovolenou neměli byste to odkládat na poslední chvíli.

Na některá nová vozidla již výrobci neumožňují dodatečně montáž tažného zařízení a při koupi nového vozidla byste měli zvážit zda budete chtít vozidlo s tažným zařízením. Prodejci vozidel to zdůvodňují tím, že některé motory by přípojný vozík neutáhly a je třeba vybavit vozidlo silnějším motorem.

Zápis tažného zařízení – potřebné doklady:

  • Originál velkého technického průkazu TP
  • Originál malého technického průkazu ORV
  • Typový list k tažnému zařízení s razítky za prodej a za montáž, případně protokol o evidenční kontrole po montáži tažného zařízení
  • Podepsaná plná moc – stačí neověřená*

* Plná moc není třeba, pokud se nový vlastník nebo nový provozovatel dostaví osobně.

Plná moc ke stažení na zastoupení na registru vozidel.