Zápis tažného zařízení

Zápis tažného zařízení do technického průkazu na registru vozidel.

Montáž tažného zařízení by měli dělat certifikovaní prodejci. Montážní firma ručí za správné provedení práce, zapojení a funkčnost elektropřípojky. K montáži dostanete tzv. typový list, který splňuje několik náležitostí: razítko prodejce s datem prodeje a razítko pověřeného montážního pracoviště s datem montáže. 

Zápis tažného zařízení od 1.3. 2021 – změny

Od 1.3. 2021 je třeba k zápisu tažného zařízení doložit certifikát od firmy, která provádí montáž, že její pracovníci byli proškolení výrobcem tažného zařízení TZ nebo jeho zástupcem jak správně tažné zařízení namontovat. Certifikát stačí vytisknout a doložit na registru vozidel. Typový list si dobře uschovejte.

Jestliže jste se zápisem tažného zařízení otáleli a mezitím typový list ztratili, zkuste požádat montážní firmu, dealera o vystavení nového typového listu a zaslání certifikátu.


Zajistíme zápis tažného zařízení

Nechcete stát frontu na úřadě? Vše za Vás na registru vozidel zařídíme.


Montáž tažného zařízení svépomocí

Pokud se rozhodnete namontovat si tažné zařízení svépomocí nebo v autoservisu bez certifikovaného pověření, je třeba po montáži zajet s vozidlem na STK. Zde Vám zkontrolují správné zapojení tažného zařízení, zda zvolený typ TZ odpovídá použití na vašem automobilu a vystaví protokol pro zápis do technického průkazu. Protokol slouží k zápisu na registru vozidel místo typového listu.

Pozor některé úřady Vám tažné zařízení do technického průkazu nezapíší i když máte protokol z STK a vyžadují schválení státní zkušebny. Můžete se na nás obrátit, rádi Vám se zápisem TZ pomůžeme.

Nedoporučujeme jezdit s nezapsaným tažným zařízením kvůli případné policejní kontrole. Pokud způsobíte tažným zařízením škodu, pojišťovna by se mohla zdráhat uhradit pojistné plnění.

Přihlášení tažného zařízení na nové vozidlo 

V případě, že přihlašujete zcela nové vozidlo bez registračních značek není třeba na registru vozidel vyplňovat žádný další formulář a ve formuláři “Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel” dopište větu zápis tažného zařízení. Protože vozidlo ještě nemá přidělené registrační značky, zkontrolujte jestli je na typovém listu zapsáno VIN vozidla. 

Tažné zařízení se zapisuje na druhou stranu velkého technického průkazu do kolonky č. 16 Spojovací zařízení – druh a na druhou stranu ORV dole vlevo.

Přihlášení tažného zařízení na již registrované vozidlo

V případě již registrovaného vozidla na registru vozidel vyplníte formulář “Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel”. 

Tažné zařízení se zapisuje do velkého a malého technického průkazu (ORV). V případě již registrovaného vozidla původní osvědčení o registraci (ORV) se skartuje a vystaví se nové.

Třetí značka na nosič kol

Současně se zápisem tažného zařízení můžete zažádat o třetí značku na nosič kol. Vyřízení značky na nosič trvá cca 15. dní a pokud se chystáte s koly na dovolenou neměli byste to odkládat na poslední chvíli.

Pozor při koupi vozidla bez TZ

Na některá nová vozidla již výrobci neumožňují dodatečně montáž tažného zařízení a při koupi nového vozidla byste měli zvážit zda budete chtít vozidlo s tažným zařízením. Prodejci vozidel to zdůvodňují tím, že některé motory by přípojný vozík neutáhly a je třeba vybavit vozidlo silnějším motorem. Pokud si objednáte nové vozidlo s tažným zařízením má např. jiný chladič, jiný software atd.

Jestliže kupujete starší vozidlo a chcete namontovat tažné zařízení doporučujeme zkontrolovat velký TP, pokud v kolonce hmotností přípojného vozidla nejsou hmotnosti napsané, znamená, to že tažné zařízení nepůjde dodatečně zapsat. Máme i zkušenosti, že někteří certifikovaní prodejci tažných zařízení Vám na takovéto vozidlo, tažné zařízení nainstalují, vydají Vám typový list i certifikát, ale na registru vozidel přesto tažné zařízení zapsat nejde!!!

Zápis tažného zařízení formulář

Pro zápis tažného zařízení se vypisuje formulář ” Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel ” do kolonky žádá o provedení změny napíšete ” Zápis TZ “.

Zápis tažného zařízení – potřebné doklady:

  • Originál velkého technického průkazu
  • Originál malého technického průkazu
  • Typový list k tažnému zařízení s razítky za prodej a za montáž, případně protokol o evidenční kontrole po montáži tažného zařízení
  • Certifikát od firmy, která provedla montáž, že má oprávnění TZ montovat
  • Podepsaná plná moc – není třeba ověřená ( ke stažení ) *
  • Na úřadě zaplatíte správní poplatek 50,- 

* Plná moc není třeba, pokud se nový vlastník nebo nový provozovatel dostaví osobně.

Plná moc ke stažení na zastoupení na registru vozidel.

Témata článku: zápis tažného zařízení, zápis tažného zařízení na nové vozidlo, zápis tažného zařízení bez typového listu – svépomocí, třetí značka na nosič, vozidlo bez možnosti dopsat tažné zařízení

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.