COC list náležitosti

C.O.C. list – (Certificate of conformity ) je dokument určený k první registraci vozidla v daném státě. Po první registraci již nelze vozidlo jen na základě COC listu přihlásit v jiné zemi a je třeba doložit technické průkazy ze země, kde bylo vozidlo registrováno.

COC list je takový bližší popis vozidla a jsou tam i některé údaje, které nejsou ve velkém technickém průkazu. Pokud přihlašujete vozidlo ze zahraničí, které je mladší než 4 roky, není třeba dělat při předložení COC listu technickou prohlídku, ale stačí evidenční prohlídka.

Originál COC listu po registraci vozidla vždy úřady vrací.

COC 168/2013

Registrace motocyklu na základe COC vydaného dle nařízení EU č. 168/2013. V prováděcím
nařízení č. 901/2014 k nařízení č. 168/2013 se píše:
3. Papír a ochranné tiskové prvky proti padělání
3.1 V souladu s čl. 38 odst. 2 nařízení (EU) Č. 168/2013 je prohlášení o shodě upraveno tak,
aby se zabránilo jeho padělání. Za tímto účelem musí být papír, na němž je prohlášení o
shodě vytištěno, chráněn vodoznakem ve tvaru registrované značky výrobce a barevnou
grafikou.
3.2 Alternativně k požadavkům podle bodu 3.1 nemusí být papír, na němž je vytištěno
prohlášení o shodě, chráněn vodoznakem ve tvaru registrované značky výrobce. V takovém
případě musí být barevná grafika doplněna alespoň jedním dalším bezpečnostním tiskovým
prvkem (např. tisková barva fluoreskující v ultrafialovém osvětlení, tiskové barvy měnící
barvu podle úhlu pohledu, tiskové barvy měnící barvu podle teploty, mikrotisk, gilošový tisk,
tisk s duhovým přechodem, laserové rytí, hologramy, proměnlivé laserové obrázky, opticky
proměnlivé obrázky, fyzicky vyražené nebo vyryté logo výrobce atd.).
3.3 Výrobci mohou prohlášení o shodě vybavit dalšími bezpečnostními tiskovými prvky nad
rámec prvků stanovených v bodech 3.1 a 3.2.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.