Nákup vozidla z Ukrajiny

Informace v tomto článku jsou pouze informativní a mohou se měnit, jak bude vláda podmínky pro občany Ukrajiny upravovat.

Pozor na nákup vozidla z Ukrajiny

Na Ukrajině jsou totiž jiné emisní normy, právní a technické požadavky. Ukrajina není členskou zemí EU, navíc vozidlo je potřeba proclít. Pro přihlášení vozidla kategorie M1, M2, N1 z Ukrajiny zde v České Republice:

 • nesmí být vozidlo starší 8 let (od data první registrace neuběhla doba delší než 8 let)
 • přihlašované vozidlo by mělo splňovat technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla
 • musí splňovat emisní normy platné pro ČR ( minimálně EURO3 )

Na úřadě je třeba vyplnit Žádost o schválení technické způsobilosti, vozidlo musí projít homologací ES (certifikát, který umožňuje vstup výrobku na náš trh).

Přihlášení vozidla z Ukrajiny – potřebné doklady

 • Žádost o schválení technické způsobilosti
 • Originál zahraniční technické průkazy
 • Originál povinné ručení (zelená karta)
 • Doklad o celním odbavení vozidla
 • Protokol o technické kontrole
 • Technický protokol (technický popis vozidla)
 • Protokol o emisích
 • Cizinec – ofocené povolení k pobytu
 • Poplatky – vozidlo s globální homologací – 1.500 Kč, vozidlo bez globální homologace – 2.000 Kč.

Provoz vozidla evidovaného na Ukrajině v ČR

Dle zákona Ukrajinský občan s povolením k pobytu může vozidlo evidované na Ukrajině v ČR provozovat až 180 dní aniž by ho v ČR zaregistroval. Podmínkou je platné povinné ručení a řádný technický stav vozidla (platnost STK se v rámci provozu takového vozidla nezkoumá, neboť Ukrajina není členským státem EU).

Pokud jako majitel bude chtít vozidlo zapsat v ČR je ho třeba proclít na celnici. Clo jako majitel by neměl platit pokud vozidlo 1 rok neprodá. Pokud by v tomto období vozidlo prodal je třeba clo doplatit. Informace si raději ověřte na celní správě jestli platí ve Vašem případě.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.