Nákup vozidla z Ukrajiny

Informace v tomto článku jsou pouze informativní a mohou se měnit, jak bude vláda podmínky pro občany Ukrajiny upravovat.

Pozor na nákup vozidla z Ukrajiny

Na Ukrajině jsou totiž jiné emisní normy, právní a technické požadavky. Ukrajina není členskou zemí EU, navíc vozidlo je potřeba proclít. Pro přihlášení vozidla kategorie M1, M2, N1 z Ukrajiny zde v České Republice:

    u003cliu003eu003cstrongu003enesmí být vozidlo starší 8 letu003c/strongu003e (od data první registrace neuběhla doba delší než 8 let)u003c/liu003eu003cliu003epřihlašované vozidlo by mělo splňovat u003cstrongu003etechnické požadavkyu003c/strongu003e, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla u003c/liu003eu003cliu003emusí splňovat u003cstrongu003eemisní normyu003c/strongu003e platné pro ČR ( minimálně EURO2 ) u003c/liu003e

Na úřadě je třeba vyplnit Žádost o schválení technické způsobilosti, vozidlo musí projít homologací ES (certifikát, který umožňuje vstup výrobku na náš trh).

Přihlášení vozidla z Ukrajiny – potřebné doklady

    Žádost o schválení technické způsobilostiu003c/liu003eu003cliu003eOriginál zahraniční technické průkazy u003c/liu003eu003cliu003eOriginál povinné ručení (zelená karta)u003c/liu003eu003cliu003eDoklad o celním odbavení vozidlau003c/liu003eu003cliu003eProtokol o technické kontroleu003c/liu003eu003cliu003eTechnický protokol (technický popis vozidla)u003c/liu003eu003cliu003eProtokol o emisíchu003c/liu003eu003cliu003eCizinec – ofocené povolení k pobytuu003c/liu003eu003cliu003ePoplatky – vozidlo s globální homologací – 1.500 Kč, vozidlo bez globální homologace – 2.000 Kč.u003c/liu003e

Provoz vozidla evidovaného na Ukrajině v ČR

Dle zákona Ukrajinský občan s povolením k pobytu může vozidlo evidované na Ukrajině v ČR provozovat až 180 dní aniž by ho v ČR zaregistroval. Podmínkou je platné povinné ručení a řádný technický stav vozidla (platnost STK se v rámci provozu takového vozidla nezkoumá, neboť Ukrajina není členským státem EU).

Pokud jako majitel bude chtít vozidlo zapsat v ČR je ho třeba proclít na celnici. Clo jako majitel by neměl platit pokud vozidlo 1 rok neprodá. Pokud by v tomto období vozidlo prodal je třeba clo doplatit. Informace si raději ověřte na celní správě jestli platí ve Vašem případě.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.