Vývoz vozidla do zahraničí

Vývoz vozidla do zahraničí na registru vozidel vždy doporučujeme zažádat s dobou platnosti na 3 měsíce. Zjistěte přesnou adresu, osobní údaje osoby na koho se vozidlo vyváží, v případě firmy přesný název firmy, sídlo firmy, IČO (ideálně výpis). V obou případech nejsou třeba žádné doklady ani plné moci od nového vlastníka. Jakmile se vozidlo papírově vyveze nelze již provádět změny osoby / firmy na koho se vozidlo vyváží.

Pokud chcete vyvést do zahraničí vozidlo, které je dočasně uloženo do depozitu, je třeba nejprve provést ukončení vyřazení vozidla ( vozidlo musí mít platnou technickou prohlídku ), následně lze zažádat o vývoz vozidla do zahraničí.

Pokud vozidlo pojede do zahraničí po vlastní ose je třeba platné povinné ručení a platná technická prohlídka.

Formuláře

Na registru vozidel se vypisuje formulář „Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz„. Po provedení zápisu dostanete plechové registrační značky na vývoz a do velkého technického průkazu se provede zápis, že vozidlo bylo vyvezeno s adresou nového majitele. Dostanete nový malý technický průkaz ( osvědčení o registraci ) již s údaji nového majitele a omezenou dobou platnosti.

Pokud víte, že vozidlo půjde na vývoz doporučujeme Vám jako prodejci, aby jste si zařídili vývoz na nového majitele na registru vozidel sami. Ne zřídka se stává, že si nový majitel – cizinec od Vás vezme doklady a vozidlo, ale už ho dále v České republice neodhlásí. Vám sice zůstane kupní smlouva, ale bez evidenční prohlídky již nemáte možnost vozidlo na nového majitele převést. Jediné řešení je pak nechat si vystavit nové doklady a značky a vše uložit do depozitu, aby jste nemuseli platit povinné ručení. Po roce uložení vozidla v depozitu by jste však měli nahlásit kde se vozidlo nachází, takže to také není trvalé řešení.

Vývoz vozidla do zahraničí – potřebné doklady:

  • Originál malého technického průkazu
  • Originál velkého technického průkazu
  • Registrační značky RZ
  • Evidenční kontrola – platí 30 dnů
  • Podepsaná plná moc – stačí neověřená*
  • Kompletní údaje na koho se bude vozidlo vyvážet (Jméno, Přímení, adresa a RČ nebo název firmy, sídlo a IČ)
  • Pokud je majitel vozidla cizinec – ofocené povolení k pobytu 

*Plná moc není třeba, pokud se stávající vlastník nebo nový vlastník dostaví osobně.

Plná moc ke stažení na zastoupení na registru vozidel.