Close

Ztráta velkého technického průkazu


Potřebné doklady:

      • Originál malého technického průkazu ORV (nebo alespoň kopie obou stran)
      • hradí se správní poplatek 100,-

V případě, že budete chtít zastoupit na úřadě potřebuji od Vás ještě podepsanou  plnou moc.

Napsat komentář