Close

Ztráta malého technického průkazu (ORV)


Potřebné doklady:

      • Originál velkého technického průkazu
      • Správní poplatek  100,-

V případě, že budete chtít zastoupit na úřadě potřebuji od Vás ještě podepsanou plnou moc.

Napsat komentář