Close

Změna vlastníka v TP z IČ na RČ

Změna vlastníka v TP z IČ na RČ


Potřebné doklady:

      • Originál velkého a malého technického průkazu
      • Platí se správní poplatek 50 kč

V případě, že budete chtít zastoupit na úřadě potřebuji od Vás ještě podepsanou plnou moc.

Napsat komentář