Close

Změna adresy

Změna adresy


Potřebné doklady:

   • Originál velkého a malého technického průkazu
   • Pokud je v TP zapsán vlastník (leasing a pod.), je potřeba plná moc vlastníka podepsaná oprávněnou osobou – nemusí být ověřený podpis
   • hradí se správní poplatek 50 Kč

Ostatní doklady

   • Lékaři – doklad o přidělení IČ z lékařské komory, advokáti – advokátní komory a pod.
   • Cizinec – ofocené povolení k pobytu s již změněnou adresou v dokladu

V případě, že budete chtít zastoupit na úřadě potřebuji od Vás ještě podepsanou  plnou moc.

Napsat komentář