Close

Zapsání dědictví

Změna vlastníka silničního vozidla – dědictví

Vozidlo nabyté v dědickém řízení na základě rozhodnutí soudu (resp. soudního notáře),  je vždy třeba přihlásit na dědice a to i v případě následného prodeje vozidla. Vozidlo by se mělo přehlásit dle zákona na nového majitele do 10 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o dědictví. Přímý dědic je osvobozen od případné platby EKO poplatku a neplatí ani správní poplatek 800 Kč. V případě, že není k dispozici některý z dokladů vozidla ( velký technický průkaz nebo malý technický průkaz), dědic neplatí ani správní poplatek za vystavení duplikátu ztracených dokladů. Vyřízení může proběhnout na kterémkoliv úřadu v ČR.


Dědic předloží:

  • Originál velkého technického průkazu TP
  • Originál malého technického průkazu ORV
  • Originál povinného ručení – zelená karta (prokazující aktuální pojištění vozidla)
  • Rozhodnutí o dědictví, které již nabylo právní moci – originál, nebo ověřená kopie
  • Protokol o evidenční kontrole – platí měsíc

V případě, že budete chtít zastoupit na úřadě potřebuji od Vás ještě podepsanou ověřenou  plnou moc.

Napsat komentář