Close

zápis provozovatele do TP

Jsou třeba stejné doklady jako při převodu vozidla.


Potřebné doklady:

  • Originál  velkého technického průkazu
  • Originál malého technického průkazu (ORV, dříve OTP)
  • Ověřená plná moc od stávajícího vlastníka *
  • Ověřená plná moc od nového provozovatele *
  • Evidenční kontrola  –  platí pouze 30 dní
  • Originál povinné ručení (zelená karta)
  • Platí se správní poplatek 800,- Kč

Doklady od kupujícího a prodávajícího

  • Lékaři – doklad o přidělení IČ z lékařské komory, advokáti – advokátní komory a pod.
  • Cizinec – ofocené povolení k pobytu. Bez povolení k pobytu nelze vozidlo na cizího státního příslušníka přihlásit a to i když má pronajatý byt, ale nemá povolení k pobytu.

* Ověřená plná moc není třeba, pokud se stávající vlastník nebo nový provozovatel dostaví osobně.

Plnou moc si můžete stáhnout zde.