Close

Zápis majitele LS nového vozidla

Zápis majitele LS nového vozidla


Potřebné doklady:

   • Originál velkého technického průkazu
   • Originál plná moc od leasingové společnosti, zůstává ve spisu na úřadě, tato plná moc musí být úředně ověřená a musí zde být souhlas LS s udělením plné moci 3. osobě
   • Originál povinné ručení (zelená karta)
   • Platí se správní poplatek 800 Kč
   • Pokud jde o zápis dodatečný – plná moc provozovatele s ověřeným podpisem a evidenční kontrola (nesmí být starší měsíce)

V případě, že budete chtít zastoupit na úřadě potřebuji od Vás ještě podepsanou ověřenou plnou moc.

Napsat komentář