Close

Registrační značky na nosič kol

Vyřízení značky na nosič kol (3RZ) trvá cca 14 dní (než se vyrobí), pokud tedy jedete na dovolenou je třeba značky objednat s předstihem.  Policie neakceptuje značku, kterou si vyrobíte doma sami a toto pokutuje.

Jsou třeba dvě návštěvy na úřadě. Nejprve je třeba podat žádost, zaplatit správní poplatek, do velkého technického průkazu se provede zápis, že je o značku na nosič zažádáno. Při vyzvednutí značky na nosič se provádí zápis do velkého i malého technického průkazu.


Potřebné doklady:

  • Originál velkého a malého technického průkazu
  • Pokud je v TP zapsán vlastník (leasing a pod.), je potřeba plná moc vlastníka podepsaná oprávněnou osobou – nemusí být ověřený podpis
  • hradí se správní poplatek 600 Kč

V případě, že budete chtít zastoupit na úřadě potřebuji od Vás ještě podepsanou  plnou moc.