Close

Registrace nového vozidla


Potřebné doklady:

   • Originál  velkého technického průkazu
   • Originál plné moci od leasingové společnosti, pokud je LS vlastníkem (zůstává ve spisu na úřadě), tato plná moc musí mít úředně ověřený podpis – může být zaslána do datových schránek úřadu
   • Kopie faktury, případně kupní smlouvy
   • Originál povinné ručení (zelená karta)
   • Platí se správní poplatek 800 Kč

Jiné doklady od kupujícího

   • Lékaři – doklad o přidělení IČ z lékařské komory, advokáti – advokátní komory a pod.
   • Cizinec – ofocené povolení k pobytu

V případě, že budete chtít zastoupit na úřadě potřebuji od Vás ještě podepsanou ověřenou plnou moc.

Napsat komentář