Registrace nového vozidla

Registrace nového vozidla – vozidlo lze přihlásit ode dne kdy platí povinné ručení ne dříve. Vozidlo lze přihlásit na kterémkoliv  úřadu s rozšířenou působností v ČR. Nemusíte tedy navštívit registr silničních vozidel v místě trvalého bydliště, v takovém případě obdržíte značky příslušného kraje.

Pro přihlášení dostanete od prodejce velký technický průkaz bez vyplněných údajů vlastníka – tzv. čistopis a fakturu. Je třeba uzavřít povinné ručení, vytisknout zelenou kartu (dnes již stačí výtisk na běžný bílý papír). S těmito doklady stačí zajít na registr vozidel a vozidlo na Vás přihlásit.Přihlášení vozidla na leasing nebo úvěr

V případě leasingu vlastníkem se stává leasingová společnost a pronajímatel vozidla provozovatelem.

Pokud máte vozidlo na úvěr do technického průkazu se zapisuje kupující. V některých případech přesto úvěrové společnosti vyžadují u úvěru zápis jako majitele úvěrovou společnost ( hlavně u cizinců s přechodným pobytem).

Pokud zapomenete leasing do technického průkazu zapsat, je třeba udělat evidenční prohlídku a zažádat o novou plnou moc od leasingové společnosti na přepis vozidla. Pokud budete se zapsáním leasingu jako vlastníka otálet, může Vám LS vyměřit pokutu.

Zápis tažného zařízení

Pokud jste současně při koupi nového vozu zakoupili i tažné zařízení, postačíte si na registru vozidel s formulářem Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel – na druhou stranu do poznámek napíšete zápis tažného zařízení. Pro zápis je třeba předložit typový list a certifikát od montážní firmy. Na většině registrů vozidel se při zápisu TZ nového vozidla nevybírá správní poplatek.

Pozor někteří výrobci vozidel neumožňují zpětně namontovat tažné zařízení, pokud nekoupíte vozidlo k tomu určené.

Zápis kol do TP

Pro zápis kol jiných rozměrů nového vozidla než je uvedeno na technickém průkazu je třeba zápis do registru vozidel doložit typovým listem od výrobce. Stejně jako u zápisu tažného zařízení stačí vyplnit pouze formulář pro přihlášení nového vozidla.

Registrace přívěsného vozíku bez TP – čistopisu velkého technického průkazu

Někteří prodejci přívěsných vozíků  a motocyklů (převážně dovoz z Číny) nedávají při prodeji nového vozidla čistopis velkého technického průkazu, ale pouze COC list (Certificate of conformity). COC list musí splňovat určité náležitosti a ochranné prvky, které prokáží jeho platnost. Pokud tyto ochranné prvky COC list nemá, vozidlo nelze přihlásit, nestačí tedy jen fotokopie.

Pokud jste obdrželi u nového vozidla C.O.C list místo TP,  přihlášení vozidla se pak řeší jako dovoz vozidla (nepředkládá se evidenční ani technická prohlídka)  a přihlášení trvá cca 2-3 dny.


Přihlášení nového vozidla – potřebné doklady:

  • Originál  velkého technického průkazu (čistopis) nebo COC list
  • Pokud je vozidlo na leasing – originál plné moci od leasingové společnosti (zůstává ve spisu na úřadě), tato plná moc musí mít úředně ověřený podpis – může být zaslána do datových schránek úřadu
  • Úředně ověřený originál plné moci od nového vlastníka, popř. pronajímatele je-li odlišný*
  • Kopie faktury, případně kupní smlouvy
  • Originál povinné ručení (zelená karta)

Jiné doklady od kupujícího

  • Lékaři – doklad o přidělení IČ z lékařské komory, advokáti – advokátní komory a pod.
  • Cizinec – ofocené povolení k pobytu. Bez povolení k pobytu nelze vozidlo na cizího státního příslušníka přihlásit a to i když má pronajatý byt, ale nemá povolení k pobytu.

* Ověřená plná moc není třeba, pokud se nový vlastník nebo nový provozovatel dostaví osobně.

Plná moc ke stažení na zastoupení na registru vozidel.