Close

Magistrát hl. města

Magistrát hl. města – Odbor dopravně správních agend
Business Centre Vyšehrad

Na Pankráci 1685/17
140 00 Praha 4

Tel:    236 002 800 (call centrum)
Tel:    236 005 491 (informace)

Agenda pracoviště

  • pouze registrace vozidel podléhajících platbě ekologické daně – euro! Ostatní úkony na odloučených pracovištích.
  • vydání paměťové karty vozidla (podniku) a servisní paměťové karty]
  • žádost o povolení přestavby, obnova výrobních čísel podstatných částí vozidla a označení typu motoru
  • výdej dat z registru vozidel (např. informace, zda je či není určité vozidlo v evidenci kvůli zákonnému pojištění)
  • registrační značky na přání
  • běžnou agendu registru silničních vozidel provádějí odloučená pracoviště

Úřední hodiny

Registr vozidel

Pondělí07:45 - 12:15, 12:45 - 17:00
Úterý07:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
Středa07:45 - 12:15, 12:45 - 17:00
Čtvrtek07:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
Pátek07:00 - 11:00