Close

Ztráta (odcizení, poškození) dokladů – duplikáty

V případě ztráty velkého technického průkazu, nový doklad je označen viditelně jako duplikát.

Pokud ztratíte oba doklady velký i malý technický průkaz, je dobré mít fotokopii průkazu pro vypsání „Žádosti o vydání nového dokladu k vozidlu“ nebo znát registrační značku a VIN vozidla.

Pokud ztrátu dokladu nahlásíte Policii ČR jako odcizení, vždy je třeba při žádosti o nové registrační značky předložit protokol od policie. I v případě odcizení se platí správní poplatek 100 ,-Kč


Ztráta velkého technického průkazu (TP)

Potřebné doklady:

  • Originál malého technického průkazu (ORV)
  • Správní poplatek  100,-
  • Pokud jste nahlásili odcizení dokladu –  protokol od policie (originál, Vám bude vrácen)
  • Podepsaná plná moc – není třeba ověřená (ke stažení) *

*Plná moc není třeba, pokud se nový vlastník nebo nový provozovatel dostaví osobně.


Ztráta malého technického průkazu (ORV)

Potřebné doklady:

  • Originál velkého technického průkazu
  • Správní poplatek  100,-
  • Pokud jste nahlásili odcizení dokladu –  protokol od policie (originál, Vám bude vrácen)
  • Podepsaná plná moc – není třeba ověřená (ke stažení) *

*Plná moc není třeba, pokud se nový vlastník nebo nový provozovatel dostaví osobně.