Close

Dopsání vlastníka LS

Dopsání vlastníka LS


Potřebné doklady:

   • Originál velkého a malého technického průkazu
   • Originál plná moc od leasingové společnosti, zůstává ve spisu na úřadě, tato plná moc musí být úředně ověřená, musí tam být souhlas s udělením plné moci třetí osobě
   • Evidenční kontrola platná měsíc
   • Originál povinné ručení (zelená karta)
   • Platí se správní poplatek 800 kč

V případě, že budete chtít zastoupit na úřadě potřebuji od Vás ještě podepsanou ověřenou plnou moc.